Луцький національний технічний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луцький національний технічний університет


Луцький національний технічний університет

ЛУ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1966 як Луцьке відділ. заг.-тех. ф-ту Київ. автомоб.-дорож. ін-ту, від 1968 – Луцький заг.-тех. ф-т цього ж ВНЗу, від 1971 ф-т підпорядк. Львів. політех. ін-ту, 1975 реорганізов. у його Луцьку філію, від 1991 – Луцький індустр. ін-т, від 1997 – держ. тех. ун-т, від 2008 – національний. Нині на 7-ми ф-тах (маш.-буд., технол., буд-ва та дизайну, комп’ютер. наук та інформ. технологій, екології та приладо-енергет. систем, бізнесу, обліку та фінансів) навч. 5178 студентів (на денній формі – 3436 осіб). Діють буд. й екол. н.-д. лаб. та відокремл. структурні підрозділи: тех. коледжі у Луцьку та смт Любешів, Ковел. пром.-екон. коледж (обидва – Волин. обл.). Навч. процес забезпечують 396 викл., з них – 27 д-рів та 317 канд. н. Серед відомих науковців – Л. Байдакова, Ю. Бобро, В. Божидарник (1977–91 – дир., 1991–2015 – ректор), З. Ге­расимчук, В. Марчук, Б. Пальчевський, С. Пустюльга, В. Рудь, Г. Хайліс, В. Шваб’юк. Наук. дослідження: механіка деформів. твердого тіла; фіз.-тех. проблеми матеріалознавства, новітні технології в машинобудуванні; механіка структурно-неоднорід. середовищ, ресурсо- та енергозберігал. технологій; технол. керування параметрами якості та експлуатац. характеристиками поверхонь деталей, приладів та машин; енергетика та енергоефективність; динаміка вібрац. машин; новітні комп’ютерні технології в інж. проектуванні та освіт. діяльності; охорона та рац. природокористування; розміщення продукт. сил та регіон. економіка; облік, аналіз і аудит; товарознавство та експертиза якості спожив. властивостей; фінанс. забезпечення сталого розвитку. Видає наук. зб. «Сіль­ськогосподарські машини» (від 1995), «Наукові нотатки» (від 1999), «Економічні науки» (від 2001), «Товарознавчий вісник» (від 2010), «Перспективні технології та прилади» (від 2011), «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві» (від 2015), ж. «Комп’ютерно-інтегро­вані технології: освіта, наука, ви­робництво», «Технологічні комп­лекси» (обидва – від 2010), «Економічний форум» (від 2011), «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» (від 2014), «Екологічні нотатки» (від 2015) та «Студентський науковий вісник» (від 2009). Має 12 навч.-лаборатор. корпусів, 4 гуртожитки, полігон і автодром, спорткомплекс та стадіон, спорт.-оздоровчі бази на оз. Світязь та Пісочне. Ректор – П. Савчук (від 2015).

Літ.: Луцький індустріальний інститут. 1997; Луцький державний технічний університет. 2008; Наукова діяльність Луцького національного технічного університету. 2009 (усі – Луцьк).

Статтю оновлено: 2017