Луцький Павло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Луцький Павло Іванович

ЛУ́ЦЬКИЙ Павло Іванович (30. 06. 1901, с. Снігурівка Херсон. пов. Херсон. губ., нині місто Микол. обл. – 26. 03. 2001, Луганськ) – геолог, палеонтолог, ґрунтознавець. Канд. с.-г. н. (1930, без захисту дис.). Чл. Спілки селян. письменників «Плуг». Закін. Херсон. учител. семінарію та пед. ін-т (1920-і рр.). Відтоді був асист. Херсон. ІНО. 1918 став чл. Укр. КП, за що пізніше перебував під постій. наглядом ГПУ та НКВС. 1926 у ж. «Плужанин» надруковано його новелу «Кленовый лист». Від 1927 мешкав у Луганську, де розпочав системат. геол., ґрунто- та комплексні природознавчі дослідж. Донец. краю. Згодом – у Ворошиловгр. с.-г. ін-ті (нині Луганськ), де у довоєнні роки працював над доктор. дис. на тему «Неудобные земли Донбасса», а у післявоєн. період нетривалий час був ректором. Під час 2-ї світ. війни – на евакуації у м. Ферґана (Узбекистан). 1949–91 – у Луган. пед. ін-ті: проф. каф. географії. Наук. дослідження: двостулк. і головоногі молюски, мор. їжаки крейди та палеогену, геол. будова, гідрогеологія, ґрунти Донбасу; заг. та істор. геологія; геогр. краєзнавство; філос. проблеми геології та гео­графії. Встановив новий вид молюсків Аstartае Lutzky. Разом з І. Рослим уклав геол. карту Луган. обл., а з М. Бланком – «Атлас меловой малакофауны Донбасса». Від 1976 – чл. Всесоюз. палеонтол. т-ва.

Пр.: О находках вулканического пепла в четвертичных отложениях северной окраины Донбасса // Зап. Харьков. с.-х. ин-та. 1946. Т. 5; Вулканический пепел в четвертичных отложениях северной окраины Донбасса // Мат. Всесоюз. совещания по изучению четвертич. периода. Москва, 1961. Т. 2; Неогеновая система // Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Москва, 1963. Т. 1; Стратиграфия. Четвертичная система // Там само; К геологической истории долины Северного Донца // Мат. геол. конф. памяти Л. И. Лутугина. Лг., 1964; Покровные отложения Луганской области // Там само; Неогеновые отложения южной окраины Донецкого кряжа // 3-я геол. конф. «Лутугин. чтения». Лг., 1969. № 6.

Статтю оновлено: 2017
Цитувати статтю
А. І. Шушківський . Луцький Павло Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59466 (дата звернення: 02.03.2021).