Лушпенко Сергій Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лушпенко Сергій Федорович


Лушпенко Сергій  Федорович

ЛУШПЕ́НКО Сергій Федорович (04. 05. 1950, м. Новошахтинськ Ростов. обл., РФ) – фахівець у галузі обчислювальної теплофізики. Д-р тех. н. (2008). Закін. Харків. політех. ін-т (1973). Відтоді пра­цює в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (Харків): від 2008 – пров. н. с. відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів; водночас за сумісн. від 2008 – проф. каф. газогідромеханіки і тепломасообміну Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т», від 2009 – проф. каф. теплофізики та молекуляр. фізики Харків. ун-ту. Наук. дослідж. стосуються матем. та фіз. аспектів розв’язання прямих і обернених задач теплопровідності.

Пр.: Идентификация теплофизичес­ких свойств твердых тел. К., 1990; Исследования тепловых процессов при шлифовании // Пробл. машиностроения. 2005. T. 8, № 4; Влияние кинематики процессов шлифования на тепловое состояние зоны обработки // Соврем. технологии в машиностроении: Сб. науч. ст. Х., 2007; Некоторые под­ходы к постановке и решению обрат­ных задач теплопроводности // Тепло­вые процессы в технике. 2009. № 5; К построению сферического солнечного коллектора // Пробл. машиностроения. 2011. № 2 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017