Лущик Анатолій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лущик Анатолій Васильович


Лущик Анатолій Васильович

ЛУ́ЩИК Анатолій Васильович (15. 10. 1933, м. Новгород-Сіверський Черніг. обл.) – гірничий інженер-гідрогеолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1992), проф. (2004). Засл. діяч н. і т. АР Крим (2006). Держ. премія України у галузі н. і т. (2010). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1962). Працював 1964–65 у За­байкал. НДІ Мінгео СРСР (м. Чита, РФ); 1965–75 – в об’єдн. «Кримгеологія»; 1975–2012 – у Крим. відділ. Укр. геол.-розв. ін-ту (до 1999 – Ін-т мінерал. ресурсів): 1976–80 – зав. лаб. селей та інж.-геол. дослідж., 1980–87 – зав. лаб. гідрогеодинаміки, 1989–94 – зав. відділу прогнозування геодинам. процесів, 2001–05 – пров. н. с., 1994–2001 та 2005–12 – гол. н. с.; во­дночас 1994–2012 – проф. каф. інж. екології та безпеки життєдіяльності, 2012–13 – екол. моделювання та безпеки життєдіяльності, від 2013 – приклад. екології, гідромеліорації та зба­ланс. природокористування Нац. академії природоохорон. і курорт. буд-ва (усі – Сімферополь). Обґрунтував формування підзем. вод під впливом техноген. факторів; провадив інж.-сейсмогеол. дослідж. та оцінювання рівня підвищення сейсміч. небезпеки, обумовленої змінами гідрогеол. і інж.-геол. умов під впливом госп. діяльності; інж.-геол. дослідж. умов розвитку небезпеч. екзоген. процесів та оцінювання ураженості ними територій у межах інж.-геол. ре­гіонів України; екол.-геол. дослідж. на різних рівнях, від об’єк­тового до регіонального, метод. розробки щодо створення та ведення моніторингу та картогр. моделювання.

Пр.: Подземные воды карстовых платформенных областей юга Укра­ины. К., 1981; Проблемы рационального использования и охраны геологической среды Крыма и прилегающих районов. К., 1990; Геология и геодинамика района Крымской АЭС. К., 1992; Екологія України: Навч. посіб. К., 2011; Геологическая среда. Сейсмичность и экологическая безопасность // Строительство и техноген. безопасность. 2012. № 42 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017