Львівдіпронафтохім — Енциклопедія Сучасної України

Львівдіпронафтохім

«ЛЬВІВДІПРОНАФТОХІ́М» Львівський державний інсти­­тут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних під­­приємств Засн. 1940 як Львів. відділ. тресту «Нафтогазводпроект Центру і Сходу»; від 1967 – Львів. філія ін-ту «ВНДІПКнафтохім» (Київ); від 1983 – Львів. проектна філія Київ. НВО «МАСМА»; від 1991 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву енергетики та вугіл. пром-сті України. У структурі – 9 осн. відділів (технол., мех., електротех., буд., сантех., технології монтажу, контролю і автоматики, кошторисно-екон., випуску проектів). Спеціалізується на виконанні проектно-вишукув. та інжиніринг. робіт, розробленні комплекс. проектно-кошторис. доку­­ментації на всіх стадіях буд-ва, розширення, реконструкції і тех. переоснащення підпр-в у галузі нафтопереробки, нафтохімії та ін. галузей пром-сті, технологія яких ґрунтується на застосуванні хім. і фіз.-хім. процесів. Серед осн. проект. робіт – переробка нафти та газу, вироб-во мастил, олив, присадок до олив, змащув.-охолоджув. технол. засобів, тех. вуглецю, об’єктів заг.-завод. госп-ва, автозаправ. станцій. Спочатку діяльність Ін-ту була пов’язана з роботами з оновлення і вдосконалення націоналізов. нафтоперероб. пром-сті Зх. України. У співпраці з наук. колективами союз. республік «Л.» розробив проекти установок для забезпечення сучас. видами мастил. матеріалів з-ду «Азовсталь» (м. Маріуполь), Харциз. труб. з-ду (обидва – Донец. обл.), Волз. і Камського автомоб. з-дів, Новолипец. прокат. стану (усі – РФ) та ін. підпр-в металург., автомобіле- та маш.-буд. пром-стей України й СРСР. За проектами Ін-ту побудовані і реконструйовані вироб-ва, цехи, установки на понад 20-ти з-дах України, РФ, Білорусі, Казахстану і Узбекистану. Спільно з науковцями ін-ту «ВНДІПКнафтохім» для Бердян. дослід. нафтоолив. з-ду (Запоріз. обл., нині «Азмол») розроблено проекти, реалізація яких дозволила створити одного з найбільших у країнах СНД виробників мастил, олив і змащув.-охолоджув. технол. засобів. Нині «Л.» бере участь у розробленні і впровадженні програм з комплекс. розвитку, реконструкції, модернізації існуючих вироб-в і споруд, впроваджує сучасні технології, спрямовані на підвищення ефективності їх експлуатації і екол. безпеки. Серед виконаних Ін-том робіт – робочі проекти модернізації очис. споруд із застосуванням технології фірми «Awas» (Німеччина) для АТ «Нафтохімік Прикарпаття»; збору, очистки і використання в технол. процесі очищених дощових і промдощових стіч. вод із застосуванням технології фірми «Re­­dox» (Нідерланди) для АТ «НПК Галичина»; для буд-ва напір. мереж забруднених і очищених каналізац. стоків на Туркменбашин. комплексі нафтоперероб. з-дів (Туркменістан); реконструкція нафтобаз у с. Бутенки Кобеляц. р-ну Полтав. обл. та м. Цюрупинськ Херсон. обл. Кількість працівників (2017) – 70 осіб. Перший дир. – І. Тріандафіліді (до 1954), від 2003 – В. Курліщук.

О. О. Андрусик

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
О. О. Андрусик . Львівдіпронафтохім // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59575 (дата звернення: 15.04.2021)