Львівська ізоляторна компанія — Енциклопедія Сучасної України

Львівська ізоляторна компанія

ЛЬВÍВСЬКА IЗОЛЯ́ТОРНА КОМПА́НIЯ – підприємство електротехнічної промисловості. Створ. 2002 на базi Львiв. iзолятор. з-ду, засн. 1965, який був одним із найбільших у Європi виробникiв низько- та високовольт. iзоля­торiв iз загартов. та вiдпаленого скла. Від 1992 – ЗАТ «Львів. ізолятор. з-д», від 2002 – ТОВ «Л. і. к.». Компанія перейняла і продовжила найкращі традиції з-ду і нині є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів і другим за значенням на тер. колиш. СРСР. У структурі – цех скловаріння, шихтоприготув. цех, цех складання ізоляторів, випробув. та фіз.-хім. лаб. У серед. 1990-х рр. через екон. кризу та скорочення заг. попиту на продукцію з-ду вироб-во було тимчасово призупинене, 1999 випуск продукції відновлено – підвісні скляні лінійні ізолятори для всіх зон забруднення, із W і V замками, із цинк. втулкою різних марок (ПС 40, ПС 70Е, ПС 120Б, ПС 160Д). Л. і. к. виготовляє 23 типи підвіс. скляних тарілчастих ізоляторів з електромех. міцністю від 40 до 210 кН рiзної форми та призначення (для iзоляцiї та крiплення проводiв повiтр. лiнiй електропередач, громозахис. тросiв, у розподiл. пристроях електростанцiй i пiд­станцiй постiй. та змiн. струму з частотою до 1000 Гц та т-рою повiтря вiд –60 °С до +50 °С, для електрифiкацiї залiзницi, у р-нах з атмосферою рiзного ступеня забруднення, в умовах холод., вологого та тропiч. клiмату). Їхнє вироб-во здiй­снюється iз врахуванням передових техно­логiй, нових досягнень науки й технiки в галузi матерiалознав­ства i енергетики, з використанням розробок н.-д. установ Львова та Києва, випробув. центру НДІ високих напруг (м. Слов’янськ Донец. обл.). Електротех. характеристики iзоляторiв, їхні типи та розмiри вiдповiдають мiжнар. стандартам IEC 60 303, IEC 60 120, IEC 60 383, IEC 60 372 та iн. 2003 компанія отримала сертифікат якості ISO 9001:2000. Постійно розвиваючись, компанія здійснює модернізацію вироб-ва продукції. 2011 проведено тех. переоснащення устаткування, уведено в експлуатацію нову скловарну піч і лінію Waltec, що дозволило освоїти нові типи продукції, підвищити як стабільність тех. характеристик, так і ефективність, мобільність виконання замовлень. 2012 переобладнано випробув. лаб., атестовану Держстандартом України. 2013–15 з метою проведення випробувань відповідно з додатк. вимогами замовників уведено в дію нове випробув. обладнання: генератор імпульс. напруг, установку для визначення термомех. міцності, устаткування для вимірювань радіозавад ізоляторів та оцінювання удар. міцності скла. 2015 освоєно технологію виготовлення ізоляторів з використанням глиноземистого цементу. Від поч. діяльності на з-ді виготовлено понад 260 млн шт. ізоляторів, значну частину з яких і нині успішно експлуатують на лініях з напругою 0,4–1150 кВ у більшості країн світу, що засвідчує їхню високу якість. Частка продукції у заг.-укр. обсязі становить 90 %. Продукцію експортує у бл. 40 країн світу, серед осн. ринків збуту – РФ, В’єтнам, Іран, Алжир, Іспанія, Білорусь, Фінляндія. Кількість працівників (2015) – бл. 250 осіб. Ген. дир. – О. Динік (від 2015).

О. Є. Фрайт

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
О. Є. Фрайт . Львівська ізоляторна компанія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59585 (дата звернення: 15.04.2021)