Львівська історична школа - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Львівська історична школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ІСТОРИ́ЧНА ШКО́ЛА – умовна назва групи польських істориків. Представники Л. і. ш., зокрема К. Ліске, Т. Войцеховський, О.-М. Бальцер, Л. Фін­кель, працювали в остан. чв. 19 – на поч. 20 ст. й гуртувалися навколо Товариства історичного у Львові та його часопису «Kwartalnik His­toryczny». На відміну від істориків краків. і варшав. істор. шкіл, вони не мали чітко вираженої спіл. ідеол. плат­форми, уникали синтетич. концепцій про заг. хід істор. процесу, в дослідж. середньовіч. історії Польщі знач­ну увагу приділяли застосуванню методів джерелозн. аналізу, розроблених нім. позитивіст. медієвістикою. Деякі праці А. Прохаски, Ф. Папе та ін. присвяч. окремим питанням історії укр. народу, хоча усі вони написані переважно в дусі ідеалізації політики польс. шляхти.

Я. Д. Ісаєвич

Статтю оновлено: 2017