Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВО-ПЕДАГОГІ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1926 наказом кураторії Львів. шкіл. округи як Громад. пед. б-ка. Основою фондів стали 1800 книг, зібрані з 15-ти б-к польс. г-зій Львів. шкіл. округи. Знаходилася у приміщенні 1-ї польс. г-зії. Після 2-ї світ. війни перейшла в підпорядкування Львів. обл. відділу нар. освіти. Від 1947 перевед. в окреме при­міщення (колиш. палац, що належав родинам Волянських, Леваківських, Шептицьких, Замой­ських) та отримала сучасну назву. Нині є комунал. закладом Львів. облради. Заг. фонд – 442 210 од.: книги, період. вид., електронні носії. Комплектується літ-рою психол.-пед. тематики, худож. та вид. з ін. галузей знань. Серед раритет. вид. – «Сборникъ отдѣленія рус­скаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ» (т. 63, 1807), «Статутъ Великаго Княжества Литовскаго съ подве­деніемъ въ надлежащихъ мѣс­тахъ ссылки на конституціи, приличныя содержанію онаго = Statut Wielkiego Ksiestwa Litew­skiego: официальное издание. Часть первая съ перваго раздѣла по седьмый» (пер. съ польс., 1811; обидва – С.-Пе­тербург). У структурі – 5 відділів (комплектування, наук. обробки документів та орг-ції каталогів; наук.-бібліогр. та інформ. роботи; зберігання документів та обслуговування користувачів; наук.-консультатив. та метод. роботи; автоматиз. обробки інформації та комунікатив. діяльності у сфері освіти). Довідк.-бібліогр. апарат: ген. абетк., читац. абетк., системат., електрон. каталоги, імідж-каталог, системат. пед. картотека, електронна б-ка укр. літ-ри, додатк. картотеки («Профільне навчання», «Сільська школа: проблеми і перспективи», «Інтеграція дітей з особливими потребами у загальноосвітні навчальні заклади», «Обдарована дитина»). Б-ка здійснює інформ.-бібліотечне забезпечення (укладає анотов. списки публікацій з питань освіти за матеріалами обл. газет, рекомендац. темат. спис­ки, бібліогр. покажчики, інформ. огляди літ-ри для вчителів-пред­метників), індивід. та групове ме­тод. інформування (готує метод. матеріали серій «Видатні педагоги», «Педагоги України», календар знамен. і пам’ят. дат з тематикою книжк.-журнал. виставок і конф. до їх відзначення, сценарії до святкування визнач. дат), публікує на освіт. порталі Львівщини щомісячні списки літ-ри «Рекомендуємо прочитати», інформ. щоденник «Сьогодні Україна та світ відзначають», організовує інформ. забезпечення післядиплом. підготовки бібліотеч. кадрів тощо. Дир. – Я. Сокольська (від 2002).

Н. П. Медвідь

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Н. П. Медвідь . Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59594 (дата звернення: 15.04.2021)