Львівська обласна універсальна наукова бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1940 як Львів. держ. обл. б-ка для дорослих у палаці Біль­ських – пам’ятці арх-ри 18 ст. на площі Галицька, № 10. У 2000 переїхала у нове приміщення на проспекті Шевченка, № 13 (па­м’ятка арх-ри 19 ст. – міське казино). Книжк. фонд (до поч. 2-ї світ. війни) становив 100 тис. прим. літ-ри різними мовами, його основою стали численні вид., подаровані Київ. обл. б-кою, б-ками Одеси, Харкова, ін. міст і Книжк. палатою УРСР. Під час 2-ї світ. війни її розграбовано й знищено. Роботу відновлено влітку 1944. У 1976 до складу б-ки приєднано на правах відділів Б-ку іноз. літ-ри та Міську муз.-театр. б-ку. До 1989 – ім. Я. Га­лана. 1996 проведено реформування структури книгозбірні, у її складі (на поч. 2015) – 12 від­ділів та 5 секторів, зокрема від­діл автоматизації, створ. 2011. За своїм профілем б-ка є універсал., скерованою на забезпечення різноманіт. потреб усіх категорій користувачів. Здійснює наук.-метод. кер-во мережею публ. б-к Львів. обл. (1334 б-ки). Осн. напрями діяльності: забезпечення запитів користувачів універсал. і галуз. характеру, реалізація їхніх прав на освіту, користування культур. цінностями та інформацію; наук.-метод., бібліогр., дослідниц. діяльність у галузі бібліотеко­знавства, книгознавства, використання інформації тощо. Фонд б-ки нараховує понад 630 тис. прим. 45-ма мовами світу, з них понад 230 тис. – укр.; понад 1000 назв журналів (зокрема 445 – укр. діаспори, 133 – іноз.); 250 назв газет (з них 16 – укр. діаспори, 10 – іноз.); 48 тис. нот. вид.; 12 тис. звукозаписів; 60 тис. вид. краєзн. характеру. Серед цінних вид. – трактат Р. Декарта «De passionibus hominem» (1648), прижиттєві вид. творів П. Корнеля, Вольтера, П.-О. Бомарше, І. Франка, М. Грушевського, «Энциклопедическій сло­варь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Пе­тербургъ, 1890–1907), «Энци­клопедический словарь братьев Гранат» (Москва, 1891–1923), подарунк. вид. поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка 1918, книги з особистих б-к о. І. Шевціва (269 друк. од.), о. Д. Блажейовського (бл. 1 тис. друк. од.), Іва­нусівих-Вертипорохів (1,5 тис. друк. од.), вид. з автографа­ми ві­домих людей (понад 300 друк. од.), приватні колекції (зо­крема перекладача О. Марченка). Довідк.-бібліогр. апарат: фонд довідк. та бібліогр. вид., системи каталогів (абетк., системат., зведений краєзн., ген. абетк.) і картотек, електрон. каталог нових надходжень (від 2010). Б-ка видає краєзн., метод. посібники та бібліогр. покажчики, краєзн. календарі-щорічники «Заграва. Імена на літературній карті Львівщини», «Митці Львівщини», «Львівщина у … році» тощо; наук.-допоміж. краєзн. покажчик «Львівщина. Літопис краю. Хроніка подій» (2 вип. на рік); ретроспект. краєзн. покажчик «Природа. Природні ресурси Львівської області»; серії вид. «Правда життя і образу» (від 1986), «Галицькі митрополити» (від 1994), «Поборники держав­ності України» та «Науковці Львів­щини» (від 1996), «Секрети бібліо­течної майстерності» та «Митці Львова» (від 2000), «Славетні га­личани», «Приватні колекції – читацькій громадськості» та ін. Від 2009 б-ка описує і публікує каталоги подаров. приват. колекцій. Проводить міжнар. конф., міжвідомчі наук.-практ. семінари, здійснює навч. бібліотекарів у Регіон. тренінг. центрі (діє від 2010) тощо. Дир. б-ки – І. Сварник (від 2009).

І. Ю. Лешнівська

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
І. Ю. Лешнівська . Львівська обласна універсальна наукова бібліотека // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59595 (дата звернення: 20.04.2021)