Львівське музично-педагогічне училище ім. Ф. Колесси — Енциклопедія Сучасної України

Львівське музично-педагогічне училище ім. Ф. Колесси

ЛЬВІ́ВСЬКЕ МУЗИ́ЧНО- ПЕДАГОГІ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. Ф. Колесси Засн. 1944 на базі муз. відділ. Львів. пед. уч-ща. Перший дир. – Є. Рудченко. Від 1948 діяло як самост. навч. заклад. 1996 реорганіз. у відділ. муз. мист-ва Львів. пед. уч-ща № 1, від 1999 – структур. підрозділ Львів. ун-ту, 2006 на його базі створ. каф. муз. мист-ва, що увійшла в структуру ф-ту культури і мист-в. 2009 припинило своє існування. Навч. здій­снювалося за предметами: інструмент (фортепіано, скрипка, баян, домра, згодом бандура, сопілка), техніка диригування (групове та індивід. диригування), вокал, додатк. інструменти (обов’язкові), муз.-теор. дисципліни, хор. класи та великі навч. хори, оркестри нар. інструментів, метод. (викладання співів у дит. садках і серед. школах) та загальноосв. дисципліни. В Уч-щі фунціонували вокал. та інструм. (струн. камер. ансамбль під кер-вом А. Микитки) ансамблі. Студенти отри­мували різносторонню муз. і пед. освіту. Серед викл. – В. Ваг­нер, Є. Вах­няк, М. Ліщинська, О. Музальов (остан. дир.), І. Не­божинський, Н. Николишин, М. Радушкін, Р. Саєнко, В. Тіпаков. В Уч-щі були представлені всі типи хорів: мішаний, чол. і 3 жін., з яки­ми працювали відомі диригенти – С. Амбарцумян, Ю. Антків, Є. Вахняк, З. Демцюх, П. Демчишин, Б. Завойський, Б. Кокотайло, В. Литвиненко, Я. Мазур, М. Мишанич, І. Небожинський, М. Телюк, Є. Фе­доренко, І. Хитра. Протягом ба­гатьох років диригент.-хор. відділ проводив конкурси учнів. хор. колективів серед. шкіл Львова, області та України. Серед відомих випускників: нар. арт. України – сестри Байко, Оксана та Ігор Білозори, І. Гамкало, А. Куш­ніренко, Т. Микитка, С. П’ятничко, С. Турчак, В. Яциняк, засл. арт. й діячі мист-в України – М. Галій, М. Дутчак, І. Жук, О. Кураш, М. Проце­в’ят, Н. Романюк, хор. диригенти – М. Бурбан, В. Гречинський, М. Дацко, М. Зайцева, М. Камінська, В. Мазепа, В. Серветник, М. Цапар, В. Чучман, А. Ше­пель. Співпрацювали Є. Козак, М. Колесса, А. Кос-Анатольський. 1987 з ініціативи М. Телюка в Уч-щі відкрито мемор. музей Ф. Колесси.

Літ.: Андрущак В., Яцишин С. Учи­лищу чверть века // Муз. жизнь. 1969. № 19; Антків М., Амбарцумян С. Сто сорок чистих голосів // КіЖ. 1971, 25 лип.

О. В. Давиденко

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
О. В. Давиденко . Львівське музично-педагогічне училище ім. Ф. Колесси // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59611 (дата звернення: 15.04.2021)