Львівський будинок органної та камерної музики — Енциклопедія Сучасної України

Львівський будинок органної та камерної музики

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ БУДИ́НОК ОРГА́ННОЇ ТА КА́МЕРНОЇ МУ́ЗИКИ Засн. 1988. Підпорядк. Мін-ву культури України. Розташ. у при­міщенні костелу св. Марії-Маґдалини (збуд. 1612, арх. М. Год­ний, А. Келар, пам’ятка арх-ри нац. значення). З урахуванням архіт. стилю споруди та її акуст. можливостей 1932 було встановлено орган чес.-австр. фірми «Ріґер-Клос» (мав 70 регістрів, з них 3 – трансмісійних; 4 мануали і педаль), згодом його неодноразово реконструйовано (вперше – 1968–69). Сучас. інструмент має 60 регістрів, 4742 труби, 3 мануали і педаль. Завдяки вдалому добору регістрів повне звучання органа вирізняється велич. силою і тембрал. багатоманітністю. Будинок є ініціатором проведення 5-ти між­нар. фестивалів «Діапазон» (2007–11), концертів у рамках «Фестивалю давньої музики у Львові», фестивалів «Віртуози», «Контрасти». Для молоді організовує муз. проекти: «Знайомство з львівським органом», «Му­зика львівських композиторів», «Творчість Мирослава Скорика», «Екскурс в історію органного мистецтва». Виконав. школу ре­презентують солісти-інстументалісти Н. Величко, О. Мацелюх (обидві – орган). Серед визнач. львів. органістів – Р. Шварц, Я. Рангл-Шмигельський, С. Дайч. На сцені Будинку виступали А. Ко­тляревський, О. Янченко, Л. Роґґ, Ж.-Ж. Ґрюневальд, Г. Лєпнурм, Р. Уусвялі, Г. Ґродберґ, Л. Діґріс, Єжи Кукля та ін. Дир. – Ю. Винницький (від 1988).

Б. М. Котюк

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Б. М. Котюк . Львівський будинок органної та камерної музики // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59619 (дата звернення: 15.04.2021)