Львівський державний університет культури ім. І. Боберського — Енциклопедія Сучасної України

Львівський державний університет культури ім. І. Боберського

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ ім. І. Боберського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі фізичного виховання та спорту, фізичної реабілітації і туризму. Засн. 1946 на базі Львів. технікуму фіз. культури як Львів. держ. ін-т фіз. культури. Від 2006 – Ун-т; від 2016 – ім. І. Боберсь­ко­го. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. Нині у структурі Ун-ту – 5 ф-тів (фіз. виховання; спорту; фіз. реабілітації; туризму; підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядиплом. та заоч. освіти), НДІ, 24 каф., на яких працює 204 викл., зокрема 18 д-рів н., 132 канд. н., 9 засл. тренерів України. Заг. кількість студентів – 2571 особа. Серед відомих викл. – В. Андрієвський, О. Гринів, М. Джафаров, В. Келлер, В. Мороз, Д. Оббаріус, Є. Приступа, О. Рибак, П. Собенко, С. Спиридонов, В. Станкович, О. Суник, А. Тер-Оване­сян. Ун-т випустив 104 чемпіони та призери чемпіонатів світу, Європи та Олімп. ігор, 27 засл. м. сп., понад 130 м. сп. міжнар. кл., 121 засл. тренера, 5 засл. працівників фіз. культури та спорту. Відомі випускники – Б. Макуц, В. Чукарін (спорт. гімнастика), Д. Дем’янюк, Ю. Кутенко, І. Тер-Ованесян, В. Чорнобай (легка атлетика), А. Баль, В. Тищенко (футбол), О. Бєлявський, В. Іванчук, М. Музичук (шахи), В. Береза, М. Сливинський (веслування на байдарках і каное), А. Почкалова, В. Сидяк, В. Станкович, Я. Шемякіна (фехтування), П. Король, І. Шимечко (важка атлетика), І. Фрейдун (паверліфтинг), Р. Зауличний, А. Котельник (бокс), Д. Грачов, М. Івашко, К. Палеха (стрільба з лука), Р. Бондарук, Л. Леськів, О. Петрів (кульова стрільба), П. Ледньов (сучасне п’ятиборство), С. Чорний (авіамодельний спорт), О. Підгрушна (біатлон), Г. Андросов (плавання). Напрями наук. дослідж.: теор.-метод. основи підготовки спортсменів, фіз. реабілітація осіб з різними вадами, проблеми олімп. освіти, матем. моделювання у спорті. Розвиваються спорт. школи: фехтування, акробатики, гімнастики, кульової стрільби, веслування на байдарках і каное. Соц. база: 3 навч. корпуси, 3 комп’ютерні класи, б-ка, гуртожиток, спорткомплекс. При закладі діють спорт. клуб «Скіф» (від 1957), школа вищої спорт. майстерності (від 1984), Театр спорту «Живе срібло» (від 1996), турист. клуб «Манівці» (від 2003). Виходять ж. «Фізична активність, здо­ров’я і спорт» (від 2010), зб. наук. праць «Молода спортивна наука Украї­ни» (від 1999), електрон­не вид. «Спортивна наука України» (від 2005). На базі Ун-ту створ. Галиц. навч.-наук. комплекс закладів фізкультур. освіти (1993), у складі якого – Івано-Франківсь­кий коледж фізичного виховання та Львівське державне училище фізичної культури. Перший ректор – Г. Ляпін (1946–47), від 2007 – Є. Приступа.

Літ.: Мамед Джафаров: «1950 року ми випустили перших студентів»: [інтерв’ю взяв Ю. Вінтюк] // Львів. газ. 2007, 18 верес.; Львівський державний університет фізичної культури. Л., 2011.

А. С. Вовканич

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
А. С. Вовканич . Львівський державний університет культури ім. І. Боберського // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59629 (дата звернення: 20.04.2021)