Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури — Енциклопедія Сучасної України

Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д РАДІОЕЛЕКТРО́ННОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АПАРАТУ́РИ – підприємство у галузі медичного приладобудування. Засн. 1944 у Львові як з-д дезінфекц. обладнання. Розташувалося у пром. р-ні міста на площах дріб. кустар. майстерень і складів та на базі майстерні з ремонту парових котлів. До 1947 підпр-во виконувало роботи з ремонту парових котлів та виготовляло стаціонарні дезінфекц. камери для лікарень міста й облаштовувало санпропускники. Вартість осн. фондів 1944 складала 194 тис. крб у цінах 1926, обсяг валової продукції – 322,3 тис. крб. На з-ді працювали 42 робочих. 1948 розпочато випуск мед. меб­лів і приладдя: стоматол. столиків, приліжк. столиків для важкохворих, шин для фіксації кінцівок при переломах, рамок для проявлення рентґенів. знімків, спирт. лампочок, мед. шаф, аптечок, апаратів для стерилізації, лаборатор. водяних бань тощо. 1955 обсяг валової продукції склав 819 тис. крб. 1956 перейм. у Львів. з-д мед. обладнання. 1957 до підпр-ва приєднано елек­трозварюв. з-д, який розташовувався на тому ж майдан­чику і був створ. на базі вагового з-ду. 1960 прийнято рішення про реконструкцію з-ду мед. обладнання і перетворення його у підпр-во з виготовлення радіо­електрон. мед. техніки. Того ж року був випущений перший елек­трон. прилад – «Пульсотахометр» – для моніторингу частоти пульсу під час хірург. операцій та для фізіол. досліджень. 1962 освоєно вироб-во електрон. стимулятора дихання (ЕСД-1), признач. для штуч. відновлення дихання шляхом впливу електр. струмом на дихал. мускулатуру і діафрагменні нерви, та апарата УВЧ-4 – для місц. лікування імпульс. електрич. полем ультрависокої частоти. У наступ. році розпочато випуск апаратів мікрохвильової терапії – ЛУЧ-2, дефібриляторів серця ІД-1, клініч. бета-радіометрів БРК-1 – для раннього діагностування зло­якіс. пухлин. 1964 введено в експлуатацію вироб. корпус пл. 15 тис. м2. Частка мед. радіо­електрон. апаратури в обсягах вироб-ва щороку збільшувалася, і 1966 підпр-во перейм. у Львів. з-д радіоелектрон. мед. апаратури.1965 на базі з-ду створ. держ. СКТБ електрон. мед. апаратури, яке 1970 перетворено у ВНДПКІ радіоелектрон. мед. апаратури з дослід. з-дом. 1977 з-д та ВНДПКІ були об’єднані у НВО, яке проіснувало до 1990. Від 1982 з-д випускав 80 % апаратури, розробленої ін-том для кардіології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, хвильової та електрофізіотерапії тощо, всьо­го – понад 200 найменувань приладів. 1996 підпр-во перетворено у ВАТ, пакет акцій якого викуплений 2008 інвестором – Львів. електротех. компанією ПАТ «Іскра». Кількість працівників (2015) – бл. 100 осіб. Ген. дир. – Я. Кізима (від 2011).

В. Г. Старічек

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
В. Г. Старічек . Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59635 (дата звернення: 15.04.2021)