Львівський інститут банківської справи | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Львівський інститут банківської справи


Львівський інститут банківської справи

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ Університету банківської справи – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для фінансово-кредитних і банківських установ. Засн. 1940 як Львів. облік.-екон. технікум (підпорядк. Держбанку СРСР), який 1948 об’єднано із Львів. фінанс.-екон. технікумом і перейменов. у Львів. фінанс.-кредит. технікум Мін-ва фінансів УРСР. Від 1954 – Львів. облік.-кредит. технікум Держбанку СРСР; від 1991 – Львів. технікум банків. справи НБУ; від 1995 – Львів. банків. коледж НБУ; від 2000 – Львів. банків. ін-т НБУ. 2006 його реорганізов. у Львів. ін-т банків. справи Ун-ту банків. справи НБУ, який 2015 став самост. навч. закладом, підпорядк. Мін-ву освіти та науки України. Нині у структурі Ін-ту діє ф-т фінансів, економіки та обліку (каф. фінансів, банків. справи, економіки, інформ. технологій та вищої математики, іноз. мов, обліку і аудиту, менеджменту та соц. наук). Заг. кількість студентів – бл. 2-х тис. осіб. Навч.-вихов. процес забезпечують 145 викл., зокрема 17 д-рів н., проф., 81 канд. н., доц. Серед відомих науковців – Т. Смовженко (дир. у 1989–2006), М. Вознюк (дир. від 2011), В. Рудницький, Л. Семів, Р. Слав’юк, Б. Пшик. Наук. дослідження: теорія та методологія трансформац. процесів у фінанс. секторі країни, вдосконалення механізмів упр. проблем. кредитами та ризиками банків, фінанс. механізми реалізації інвестиц. проектів у житл. буд-ві в Україні, удосконалення системи бухгалтер. обліку, аналізу і контролю як інформ. забезпечення упр. суб’єктами господарювання.

Статтю оновлено: 2017