Коробкіна Зоя Василівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Коробкіна Зоя Василівна


Коробкіна Зоя Василівна

КОРО́БКІНА Зоя Василівна (17. 03. 1927, с. Фітініно, нині Саратов. обл., РФ) – товарознавець продоволь­­чих товарів. Д-р тех. н. (1972), проф. (1973). Закін. Моск. ін-т нар. госп-ва (1949). Від 1950 пра­­цювала у Самарканд. кооп. ін-ті (Узбекистан): 1967–73 – зав. каф. товаро­знавства продовол. товарів; 1973–94 – проф. каф. товаро­знавства продовол. товарів Київ. торг.-екон. ун-ту. 1994 виїхала до РФ, працювала у Вла­­димир. пед. ун-ті. Наук. дослідження: стійкість видів і сортів плодів та ягід при транс­портуванні, збереженні й переробленні; стабілізація харч. і біол. цінності плодово-ягід. сировини; консервування плодів та овочів шля­­хом заморожування.

Пр.: Витамины и минеральные вещества плодов и ягод. Москва, 1969; Совершенствование технологии замораживания плодов и овощей. К., 1979; Прогрессивные методы хранения плодов и овощей. К., 1989; Справочник по приемке и реализации про­­довольственных товаров растительного происхождения. К., 1991 (спів­авт.); Товароведение и экспертиза вку­­совых товаров: Учеб. Москва, 2003 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014