Любарський Юрій Ілліч | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Любарський Юрій Ілліч


Любарський Юрій Ілліч

ЛЮБА́РСЬКИЙ Юрій Ілліч (01. 03. 1950, Харків) – математик. Син І. Любарського. Д-р фіз.-мат. н. (1990). Закін. Харків. ун-т (1971), де 1982–90 за сумісн. й працював. 1971–2001 – у Фіз.-тех. ін-ті низь­ких т-р НАНУ (Харків): 1993–2001 – пров. н. с. відділу теорії функцій. Відтоді – за кордоном. У співпраці з колегами отримав теореми про розкладання в ряди експонент функцій з просторів Харді в опуклих многокут. областях у комплекс. площині, тео­реми єдності нового типу в про­сторах Харді і Коренблюма, точ­ні теореми апроксимації субгар­моній. функцій на площині за допомогою логарифмів модуля цілих функцій, методи відновлення сигналів з обмеженим спектром за допомогою сплайнів, базиси з експонент у просторах функцій від двох змінних в опуклих симетрич. багатокутниках; дослідив питання повноти систем ліній. комбінацій експонент; вивчив питання відновлення сигналів з обмеженим спектром по їх значеннях у випадк. послідовності точок, заг. класи вагових просторів цілих функцій, властивості операторів композиції в модел. просторах.

Пр.: Интерполяция с помощью спе­циальных классов целых функций и ее приложения к разложениям в ряды экспонент // Изв. АН СССР. Сер. Математика. 1975. Т. 39 (спів­авт.); Ряды экспонент в пространствах Смирнова и интерполяция в специальных классах целых функций // Там само. 1988. Т. 52, № 3; Свойства линейных комбинаций степеней // Алгебра и анализ. 1989. Т. 1, № 6; On completeness of ran­dom exponentials in the Bargmann-Fock space // J. Math. Phys. 2001. Vol. 42, № 8 (спів­авт.); Gabor (super) frames with Her­mite functions // Mathematische Anna­len. 2009. Vol. 345, № 2 (спів­авт.); Radial oscillation of harmonic functions in the Korenblum class // Bulletin of the London Mathematical Society. 2012. Vol. 44, № 1 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017