Любивий Ярослав Валерійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Любивий Ярослав Валерійович


Любивий Ярослав  Валерійович

ЛЮБИ́ВИЙ Ярослав Валерійович (12. 03. 1951, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1998). Закін. Київ. ун-т (1973). Відтоді працює в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): від 1999 – пров. н. с. відділу історії зарубіж. філософії. Наук. дослідження: філос. культура Т. Еліота, «розуміюча соціологія» М. Вебера, А. Шюца, проблеми формування соц. свідомості і заснування соц.-синергетич. методів у кон­цепціях Д. Бойтіма, Е. Ласло; філософія голізму Я. Сметса, Д. Редьяра.

Пр.: Критический анализ философии культуры Томаса Элиота. 1982; Современное массовое сознание: Динамика и тенденции развития. 1993; Парадиг­ма глобалізації колективної самосвідомості в концепціях соціального глобалізму // Реконструкція світогляд. парадигм: Нові тенденції в зх. філософії. 1996; Глобальне інформаційне суспіль­ство: синергетичні та віртуалістичні кон­цепції // Інформ. сусп-во у соц.-філос. ретроспективі та перспективі. 2009 (спів­авт.); Синергетична та віртуалістична моделі постнекласичної раціональності (істор.-філос. аналіз) // Філос. дискурси раціональності. 2010 (спів­авт.); Проблема реструктуризації соціальних цінностей у віртуалістичних самоорганізаційних та холістичних концепціях // Ціннісні орієнтації сучас. інформ. сусп-ва. 2013 (спів­авт.); усі – Київ.

Статтю оновлено: 2017