Любінець Олег Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Любінець Олег  Володимирович

ЛЮБІНЕ́ЦЬ Олег Володимирович (24. 10. 1954, м. Дрогобич, нині Львів. обл.) – лікар-фтизіатр. Д-р мед. н. (2012), проф. (2013). Закін. Львів. мед. ін-т (1977). Працював 1977–86 у Львів. НДІ туберкульозу; 1986–90 перебував на парт. роботі; 1990–95 – гол. лікар Львів. міського мед. об’єдн. «Фтизіопульмонологія»; 1996–98 – пре­зидент ТОВ «Фарма»; 1998–2004 – заст. гол. лікаря з експертизи працездатності 5-ї місь­кої клін. лікарні (обидва – Львів); водночас 1999–2010 – гол. лікар санаторію «Львів» ЗАТ «Укр­профоздоровниця»; від 1999 – у Львів. мед. ун-ті: від 2002 – зав. каф. орг-ції і упр. охороною здо­ров’я ф-ту післядиплом. освіти. Наук. дослідж.: формування по­літики, стратегії і тактики розвитку системи охорони здоро­в’я України; мед.-демогр. процеси в Україні; процеси упр. у закладах охорони здоров’я; удо­сконалення первин. мед.-сан. допомоги.

Пр.: Возможности бронхоскопии в установлении этиологии экссудатив­ных плевритов // ВД. 1981. № 8; Стандартизація інформаційних технологій як елемент системи управління якістю медичної допомоги хворим на туберкульоз // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Медицина. 2004. Вип. 23; Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров’я України // УМЧ. 2006. № 3 (спів­авт.); Сучасні та прогнозні тен­денції смертності населення України. К., 2010 (спів­авт.); Структурно-процес­ний підхід в системі охорони здоров’я (на прикладі розробки програми подовження середньої очікуваної тривалості життя) // ПМед. 2012. № 2.

Літ.: Професори ЛНМУ.

М. І. Сахелашвілі

Статтю оновлено: 2017