Любіч Олександр Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Любіч Олександр Олексійович


Любіч Олександр Олексійович

ЛЮ́БІЧ Олександр Олексійович (02. 06. 1948, м. Магадан, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (2005), проф. (2014). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1970). Працював у Гол. н.-д. й інформ.-обчислюв. центрі Держплану УРСР (1974–77); Київ. ін-ті нар. госп-ва (1977–89); очолював низку спіл. і приват. підпр-в (1989–2003); у 2003–05 – заст. дир. Н.-д. фінанс. ін-ту при Мін-ві фінансів України; 2005–11 – дир. Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки Мін-ва економіки України та НАНУ; від 2011 – зав. відділу координації бюджет­но-податк. та грошово-кредит. політики Академії фінанс. упр. Мін-ва фінансів України (усі – Київ). Наук. дослідження: держ. фінанс. політика й удосконаленням бюджет. процесу, розроблення наук.-методол. підходів до моделювання та інформатизації су­час. екон. процесів, фінанс. упр. у банків. секторі України.

Пр.: Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні. К., 2004; Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. К., 2004 (спів­авт.); Фінансова стабільність та інструменти запобігання фінансовим кризам: міжнародний досвід і рекомен­дації для України // Фінанси України. 2011. № 5; Фінансова система національної економіки: проблеми розвит­ку та управління змінами. К., 2012 (спів­авт.); Методологічні проблеми фінансового управління в банківському сек­торі України: уроки кризи // Фінанси України. 2014. № 2 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017