Любчик Леонід Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Любчик Леонід Михайлович

ЛЮ́БЧИК Леонід Михайлович (01. 01. 1951, Харків) – фахівець у галузі автоматичного керування. Син М. Любчика. Д-р тех. н. (1996), проф. (1997). Держ. премія Укра­їни в галузі н. і т. (1997). Закін. Харків. політех. ін-т (1973), де від 1980 й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1996 – проф. каф. систем. аналізу і упр., від 2004 – зав. каф. комп’ютер. математики та матем. моделювання. 1977–80 – у Всесоюз. НДІ електромашинобудування (Харків). Наук. дослідж.: проблеми сучас. теорії упр., теорії адаптив. і робастих систем, теорії інваріант. систем, моделювання та ідентифікації.

Пр.: Методы оптимизации замкнутых систем обслуживания: Учеб. пособ. Х., 1984 (спів­авт.); Методы решения обрат­ных задач автоматического управления: Учеб. пособ. Х., 1988 (спів­авт.); Систе­мы управления с динамическими моделями. Х., 1996 (спів­авт.); Математическая модель управляемой сети поставок // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2009. № 43 (спів­авт.); Optimal data fusion in decentralized sto­chastic unknown input observers // Pro­ceedings of the 7-th International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advan­ced Computer Systems IDAACS’2013. Berlin, 2013.

Ю. І. Зайцев

Статтю оновлено: 2017