Кудієвський Костянтин Гнатович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кудієвський Костянтин Гнатович

КУДІЄ́ВСЬКИЙ Костянтин Гнатович (23. 03. 1923, м. Олешки Одес. губ., нині Цюрупинськ Херсон. обл. – 03. 05. 1992, Київ) – прозаїк, кі­нодраматург. Чл. СПУ (1952), СКінУ (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Каспій. вище військ.-мор. уч-ще (Баку, 1946). Служив на Пн. фло­ті. Працював у г. «Крас­­ный флот», «Красная звезда» (від 1949), «Со­ветская культура» (усі – Москва), зав. відділу ж. «Советская Укра­ина» (Київ, 1954–58, 1960–68); водночас 1965–70 – гол. ред. сценар. колегії Ком-ту з кінематографії при РМ УРСР та Київ. кі­ностудії худож. фільмів ім. О. Дов­женка. Друкувався від 1947. Пи­сав рос. мовою. Автор зб. оповідань і повістей «Северо­мор­цы» (Архангельск, 1954), «Обго­няющая ветер» (1957; екранізов. 1959, реж. В. Дов­­гань, О. Курочкін, Ялтин. кіностудія худож. фільмів), «Водоросли цветут в глубинах» (1959), «Вечера в тени парусов» (1964), «Назовите ураган “Марией”» (1969; екранізов. 1970, реж. В. Довгань, Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Дов­­женка); романів «Песня синих морей» (1962), «Горькие тума­­ны Атлантики» (1974), «Легенда о Летучем голландце» (1979; пре­­мія ім. П. Тичини «Чуття єдиної родини», 1980), «Летние сны в зимние ночи» (1982), «Окнами в звезды» (1989), «Линкор “Амазонка”» (1994; усі – Київ). Напи­­сав сценарії х/ф «Три доби після безсмертя» (1963; приз Мін-ва оборони СРСР на Вкф у Ленінграді, нині С.-Петербург, 1964), «Сімнадцятий трансатлантичний» (1971; обидва – реж. В. Довгань), «Падав іній» (1969, реж. В. Івченко; усі – Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка). Окремі твори К. перекладено болгар., нім., польс., англ., франц., іспан. мовами.

Тв.: Избранные произведения: В 2 т. К., 1983.

Літ.: Кисельов Й. Автор, герой, стиль // Вітчизна. 1976. № 4; Слабошпицкий М. Прозаик гриновской школы // Радуга. 1980. № 12; Його ж. Душа і плоть «про­­зи» // Літ. профілі. К., 1984; Заморий Т. Динамика творческого развития: Твор­­чество К. Кудиевского и современность // Рус. сов. писатели Украины. К., 1991; Голобородько Я. Проза Костянтина Кудієвського // Голобородько Я. Світ таврій. письменників: Імена, долі, твори. Хн., 2001.

О. Б. Парфенюк

Статтю оновлено: 2014