Людина і політика — Енциклопедія Сучасної України

Людина і політика

«ЛЮДИ́НА І ПОЛІ́ТИКА» – соціально-гуманітарний науковий журнал. Засн. 1999 у Києві Міжнар. ін-том порівнял. аналізу, Ін-тами політ. і етнонац. дослідж. та економіки пром-сті НАНУ, Академією екон. наук України, Незалеж. громад. центром етнодержавознав. студій «Парадигма нова». 2001 до співзасн. приєднався Ін-т вищої освіти АПНУ. Від 2003 журнал видають Нац. пед. ун-т, Ін-ти політ. і етнонац. дослідж. та філософії НАНУ, Укр. центр політ. менеджменту. Виходить укр. мовою 6 разів на рік. Висвітлює актуал. теор. і практ. проблеми сучас. політ. й екон. життя України та світу; вміщує результати наук. дослідж. з теорії та історії правових, політ., істор., екон., філос. та ін. сусп. наук. Осн. рубрики: «Аналіз і прогноз», «Етнополітика», «Політичні інститути та процеси», «Україна і світ», «Світові обрії», «Політичні технології», «Методологія науки», «Минуле і сучасність», «Філософія політики», «Геополітика», «Глобалізація», «Проблеми ринкової економіки», «Релігія і культура», «Конфліктологія», «Грані проблеми», «Постаті», «Критика та бібліографія». Шеф-ред. – В. Андрущенко (від 2003).

Т. А. Гришина

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Т. А. Гришина . Людина і політика // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59903 (дата звернення: 23.04.2021)