Людкевич Йосиф Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Людкевич Йосиф Васильович


Людкевич Йосиф  Васильович

ЛЮДКЕ́ВИЧ Йосиф Васильович (29. 09. 1935, с. Іванівці, нині Жидачів. р-ну Львів. обл. – 27. 01. 1991, Львів) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1968), проф. (1990). Закін. Львів. ун-т (1960), де відтоді й працював: 1983–91 – зав. каф. обчислюв. математики. Л. разом зі своїми учнями (під його кер-вом захистили канд. дис. 18 учених) створив новий оригінал. напрям, пов’язаний із застосуванням апарату інтеграл. рівнянь, зокрема інтеграл. рівнянь першого роду на розімк­нутих поверхнях для дослідж. та наближеного розв’язування склад. практично важливих про­блем сучас. природознавства. Готував до захисту доктор. дис. «Чисельне розв’язування граничних задач математичної фізики у випадку незамкнених по­верхонь методом інтегральних рівнянь». 4–6 жовтня 2005 проведено 12-у Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», присвячену 70-річчю від дня народж. Л. і 30-річчю ф-ту приклад. математики та інформатики Львів. ун-ту.

Пр.: Численное решение граничных задач теории потенциала методов инте­гральных уравнений. Л., 1978; Численное решение пространственных задач электронной оптики методом интеграль­ных уравнений: Учеб. пособ. Л., 1986 (спів­авт.); Метод інтегральних рівнянь у граничних задачах теорії потенціалу // Вісн. АН УРСР. 1989. Вип. 1; Численное решение краевых задач для волнового уравнения: Текст лекций. Л., 1990 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017