Лявинець Антоній Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лявинець Антоній Степанович


Лявинець Антоній Степанович

ЛЯ́ВИНЕЦЬ Антоній Степанович (12. 06. 1934, с. Воловець, нині смт Закарп. обл.) – лікар, громадський діяч. Брат І. Лявинця. Д-р мед. н. (1982), проф. (1989). Закін. Ужгород. ун-т (1957). Від 1964 працював у Київ. мед. ін-ті: 1989–91 – проф. каф. акушерства і гінекології. 1992 виїхав до Угорщини. 1992–2004 – дир. клініки хворих із паралічем дихання у Бу­­дапешті. Наук. дослідження: безпека плоду при акушер. операціях та знеболюванні пологів, реанімація та інтенсивна терапія при гіпоксич. станах плода та новонародженого. Розробив метод лікування гіпоксії плода і новонародженого (відомий як метод Бакше­­єва–Л.). 1986 після аварії на ЧАЕС ініціював створення т-ва захисників люд. зародка, плода і новонародженого «Братство Колиска», 1992 організував у Будапешті міжнар. фонд «Колиска-Бел­че», в якому проходили реабілітацію діти із родин, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Ініціатор створення та голова (2003–14) Вседерж. т-ва русин. інтелігенції Угорщини ім. А. Годинки, ж. «Русинський світ» та часопису «Русинський альманах». Переклав з чес. мови кн. Е. Полачека «Детская нефрология» (Прага, 1980), з угор.– 3-томну монографію Л. Лампе «Акушерство и гинекология» (Будапешт, 1989).

Пр.: К вопросу о влиянии андаксина на здоровых людей // ВД. 1962. № 1; Актуальные вопросы патогенеза и лечения асфиксии // Терминал. состояния в акушерстве и гинекологии. К., 1965; Асфиксия новорожденных // Вест. АМН СССР. 1969. № 1; Экскреция катехоламинов у детей, родившихся в состоянии асфиксии // ПАГ. 1973. № 3; К вопросу об эмбриотоксическом тератогенном влиянии ингаляционных анестетиков во время первой половины беременности // Там само. 1978. № 1; Гипоксические состояния в акушерской практике. К., 1978 (усі – співавт.).

Літ.: Лявинец М. И. Проф. Антоній Лявинец // Русинськый альманах 2014. Будапешт, 2014; Научное наследие Антония Лявинец и современность // Сб. науч. тр. междунар. науч. конф., по­­священ. 80-летию д-ра мед. н., проф. А. Лявинец, май–июнь 2014, Будапешт. Будапешт, 2014; Чубірко М. Русин Ля­­винець – громадський активіст та лікар від Бога // РІО. 2016, 24 верес.

Статтю оновлено: 2017