Лях Віктор Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лях Віктор Олексійович


Лях Віктор Олексійович

ЛЯХ Віктор Олексійович (11. 03. 1955, Запоріжжя) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1993), проф. (2002). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1977). Працював 1981–85 у Від­ділі генетики рослин, 1985–93 – в Ін-ті екол. генетики АН Молдови (обидва – Кишинів); від 1993 – в Ін-ті олій. культур УААН (Запоріжжя): зав. лаб. гамет. се­лекції, 1995–2003 – заст. дир. з наук. роботи; від 2003 – зав. каф. садово-парк. госп-ва та ге­нетики рослин Запоріз. ун-ту. Вивчає питання пилк. селекції та мутагенезу олій. культур. Розробляє методи розширення генет. мінливості та добору цінних генотипів у чол. гаметофіт. поколінні рослин. Автор низки сортів льону олійного, гірчиці, рижію та декор. рослин – льону великоквіткового, соняшника і рицини декоративних.

Пр.: Строение и биологическая активность стероидных гликозидов ряда спиростана и фуростана. Кишинев, 1987 (спів­авт.); Новые подходы в селекции кукурузы. Кишинев, 1992 (спів­авт.); Ботанические и цитогенетические особенности видов рода Linum L. и биотехнологические пути работы с ними. З., 2008 (спів­авт.); Индуцирован­ный мутагенез масличных культур. З., 2009; Heat tolerance and adaptability to drought can be influenced by pollen se­lection // Helia. 2014. Vol. 37 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017