Ляхов Юрій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ляхов Юрій Васильович


Ляхов Юрій  Васильович

ЛЯ́ХОВ Юрій Васильович (07. 05. 1935, Харків) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1985), проф. (1988). Закін. Львів. ун-т (1958), де від 1963 й працює: від 1986 – проф. каф. корис. копалин. 1958–60 – у темат. партії Читин. геол. упр. Мінгео СРСР (РФ); 1960–61 – у Волин. експедиції Львів. геол. т-ва; 1961–63 – в Ін-ті геології та геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів). Вивчає фіз.-хім. проблеми розвитку золоторуд. формацій пострад. держав і України. Один із засн. нового на­пряму прогнозно-пошук. геології – прикладна термобарогео­хімія.

Пр.: Физико-химические основы про­гнозирования постмагматического оруденения. Москва, 1981; Термобарогеохимия золота (прогнозирование, поиски и оценка оруденения). Л., 1995; Майське золоторудне родовище (геологія, речовинний склад, модель утворення). Дн., 2000; Геологія корисних копалин: Підруч. Ч. 1. Рудоутворення. Л., 2012 (усі – спів­авт.).

Літ.: Павлунь М. М., Попівняк І. В., Ціхонь С. І. Життєвий і творчий шлях професора Ю. В. Ляхова (до 70-річчя від дня народж.) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2006. Вип. 20.

Статтю оновлено: 2017