Ляшенко Олександр Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ляшенко Олександр Іванович


Ляшенко Олександр Іванович

ЛЯШЕ́НКО Олександр Іванович (16. 03. 1950, Львів) – педагог. Син І. Ля­шенка. Д-р пед. н. (1996), проф. (1996), акад. НАПНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (2005). Держ. премія України у галузі н. і т. (2012). Премія НАПНУ (2011). Закін. Київ. пед. ін-т (1972). Учи­телював. Працював 1977–95 в Ін-ті педагогіки АПНУ (з пере­рвою): 1980–86 та 1995 – ст. н. с.; 1986–92 – нач. відділу наук. дослідж. і аспірантури, заст. нач. упр. пед. навч. закладів Мін-ва освіти України; 1995–99 – 1-й заст. дир. Ін-ту змісту і методів навч.; 1999–2001 – дир. Наук.-метод. центру серед. освіти Мін-ва освіти і науки України; 2001–02 – проф. каф. упр. освітою, декан ф-ту вищих керів. кадрів Укр. академії держ. упр. при Президентові України; 2002–07 – гол. вчений секр. АПНУ; від 2007 – акад.-секр. Відділ. заг. серед. освіти НАПНУ (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – дидактика та методика навч. фі­зики. Вивчає проблеми моніторингу якості заг. серед. освіти, застосування тест. технологій в оцінюванні навч. досягнень учнів і студентів, формування предмет. компетентності у процесі навч. фізики.

Пр.: Основні поняття і закони фізики. К., 1986 (спів­авт.); Формування фізичного знання в учнів середньої школи: Логіко-дидактичні основи. К., 1996; Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі. Кам’янець-Подільський, 2010 (співавт.); Організаційно-методичне забезпечен­ня моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти. К., 2011 (спів­авт.); Методика і технології оці­­ню­вання діяльності загальноосвітнього навчального закладу. К., 2012 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017