Ляшко Сергій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ляшко Сергій Іванович


Ляшко Сергій Іванович

ЛЯШКО́ Сергій Іванович (12. 10. 1954, м. Лубни Полтав. обл.) – математик. Син І. Ляшка. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1992), чл.-кор. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (2017). Премія ім. В. Глушкова НАНУ (2001). Держ. премія України у галузі н. і т. (2009). Закін. Київ. ун-т (1977), де від 1991 очолює каф. обчислюв. математики. 1977–91 працював в Ін-ті кібернетики АН УРСР (Київ). Розробив теорію існування та єдності узагальнених розв’язків класич. і некласич. мішаних крайових за­дач при наявності у правій частині рівнянь узагальнених функ­цій скінчен. порядку; створив теорію оптимал. керування ліній. розподіленими системами за допомогою узагальнених впливів скінчен. порядку; побудував ефективні чисел. методи моделювання і оптимал. керування розподіленими системами.

Пр.: Обобщенное управление линей­ными системами. К., 1998; Чисельне моделювання процесів релаксаційної газової динаміки. К., 1998 (спів­авт.); Мо­делирование и оптимизация подземного массопереноса. К., 1998 (спів­авт.); Теорія функцій комплексної змінної: Під­руч. К., 2008; 2009 (спів­авт.); Двадцатая проблема Гильберта (обобщенные решения операторных уравнений). Мос­ква; С.-Пе­тербург; К., 2009 (спів­авт.); Generalized Solutions of Operator Equa­tions and Extreme Elements. New York; Dordrecht; Heidelberg; London, 2012 (спів­авт.); Існування і єдиність слабкого розв’язку системи рівнянь параболічного типу з сингулярними правими частинами // Доп. НАНУ. 2012. № 7 (спів­авт.); Якісне та чисельне дослідження сингулярного керування конфективною дифузією суміші радіоізотопів // Там само. № 8 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017