Лященко Анатолій Антонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лященко Анатолій Антонович


Лященко Анатолій  Антонович

ЛЯЩЕ́НКО Анатолій Антонович (26. 09. 1946, с. Острійки Білоцерків. р-ну Київ. обл.) – фахівець у га­лузі геоінформаційних систем і кадастру. Д-р тех. н. (2004), проф. (2005). Держ. премія Укра­їни в галузі н. і т. (1986). Закін. Київ. політех. ін-т (1969). Працював 1969–2006 в НДІ автоматиз. систем у буд-ві (Київ): від 1995 – зав. відділу геоінформ. систем; водночас від 1985 – у Київ. ун-ті буд-ва і арх-ри: від 2000 – проф. каф. геоінформатики та фотограмметрії; від 1998 – заст. дир. НДІ геодезії і картографії (Київ). Наук. дослідження: комп’ютерна графіка, геом. мо­делювання, геоінформ. системи, земел. і містобуд. кадастри.

Пр.: Геометрическое моделирование и машинная графика в САПР: Учеб. 1991; Методичні основи та інформаційно-технологічні моделі інфраструктури геопросторових даних міських ка­дастрових систем. 2004; Топографо-гео­дезичне та картографічне забезпечен­ня ведення державного земельного кадастру: В 2 кн. 2009; Геопросторовий аналіз: Навч. посіб. 2014 (усі – Київ, спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017