Лященко Петро Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лященко Петро Іванович


Лященко Петро Іванович

ЛЯ́ЩЕНКО Петро Іванович (10(22). 10. 1876, м. Саратов, Росія – 24. 07. 1955, Москва) – економіст. Походив із черніг. козац. роду. Д-р екон. н. (1935, без захисту дис.), проф. (1913), чл.-кор. АН СРСР (1943), акад. АН УРСР (1945). Засл. діяч н. РФ (1943). Сталін. премія (1949). Держ. нагороди СРСР. Закін. фіз.-мат. ф-т (1899) і екон. відділ. юрид. ф-ту (1900) С.-Пе­тербур. ун-ту, де й працював (з перервами): від 1903 – приват-доц.; водночас викладав на Вищих жін. курсах. 1900–01 стажувався у Ляйпциз. ун-ті та с.-г. ін-ті під кер-вом проф. К. Бюхера (політекономія) і Ф. Кірхнера (с. госп-во). 1902 склав іспит на ступ. магістра економіки с. госп-ва, 1907 – на ступ. магістра політекономії і статистики. 1910 захистив магістер. дис. «Очерки аграрной эволюции в России» і здобув звання магістра політекономії. Від 1913 – ординар. проф. каф. політекономії і статистики, водночас від 1914 – декан юрид. ф-ту, 1916 – в. о. ректора Томського ун-ту (Росія). 1914 захистив дис. «Крестьянское дело и пореформенная землеустроительная политика», подану на здобуття наук. ступ. д-ра політекономії і статистики. Від 1917 – проф. політ­економії Донського ун-ту; від 1918 – ректор Донського ін-ту нар. госп-ва (м. Ростов-на-Дону, РФ); від 1922 – співроб. Наркомзему; від 1926 – проф. Ін-ту червоної професури, ст. н. с. Комуніст. академії (усі – Москва), проф. Моск. ун-ту; за сумісн. 1927–29 – зав. аграр. каф. Укр. НДІ маркизму-ленінізму (Харків). Від 1935 – ст. н. с. Ін-ту еко­номіки, від 1942 – Ін-ту історії АН СРСР (обидва – Москва); від 1945 – ст. н. с. Ін-ту економіки АН УРСР (Київ). Як фахівець у галузі аграр. економіки брав участь у роботі багатьох уряд. нарад і комісій. Досліджував історію нар. госп-ва, екон. думки, аграр. питання. Зробив знач. внесок у перетворення історії нар. госп-ва у самост. галузь екон. науки й дисципліну екон. освіти. Б-ка, рукопис. фонд і архів Л. нині зберігаються у наук. кабінеті його пам’яті в Ін-ті економіки та прогнозування НАНУ (Київ).

Пр.: Мобилизация землевладения в России и его статистика. Москва, 1905; Очерки аграрной эволюции в России. С.-Петербург, 1908. Т. 1; 1913. Т. 2, ч. 1; Томск, 1917. Т. 2, ч. 2; Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России: Описательно-статист. исследование. С.-Петербург, 1912; Зерновое хозяйство и хлеботорговые отношения России и Германии в связи с таможенным обложением. Петроград, 1915; История экономических учений. 2-е изд. Ленинград, 1924; История рус­ского народного хозяйства. Москва; Ленинград, 1927; 1930; Социальная эконо­мия сельского хозяйства: В 2 т. Москва; Ленинград, 1930; История на­родного хозяйства СССР: В 2 т. Москва, 1939; 1947–48; 1952.

Літ.: Вірник Д. Ф. Життя і наукова діяльність академіка АН УРСР П. І. Ля­­щенка // Вісн. АН УРСР. 1957. № 1; Кик­тенко Т. П., Скокан Е. И. Петр Иванович Лященко: Библиогр. указ. К., 1961; Сінкевич Є. Г. Петро Іванович Лящен­­ко – дослідник історії народного господарства. Хн., 2002.

Статтю оновлено: 2017