Мазманян Рубен Оганесович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Мазманян Рубен Оганесович


Мазманян Рубен  Оганесович

МАЗМАНЯ́Н Рубен Оганесович (26. 09. 1945, Єреван) – фахівець у галузі ком­п’ютерних систем та компонентів. Д-р тех. н. (2013). Закін. Єреван. політех. ін-т (1968). Працював у відділі автоматизації Ін-ту проблем лиття АН УРСР (1970–1992): від 1979 – ст. н. с.; від 1992 – пров. н. с. відділу електр. і магніт. вимірювань Ін-ту електродинаміки НАНУ (обидва – Київ). Наук. дослідження: автоматизація ливар. вироб-ва; магнітні вимірювання; цифр. обробка даних; створення комп’ютер. систем контролю і керування різного призначення.

Пр.: Спектральные характеристики упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала // ТЕ. 2009. № 5; Обработка данных 2D-мони­торинга магнитных потоков в системах диагностики электрических машин // Там само. 2010. № 4; Бинаризация и идентификация объектов 2D-отображе­ний параметрических полей электро­энергетических объектов // Електротехніка і електромеханіка. 2011. № 6; Пространственный 2D мониторинг в диагностировании электроэнергетичес­кого оборудования // Пром. энергетика. 2015. № 2.

Статтю оновлено: 2017