Мазон Андре - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Мазон Андре

МАЗО́Н Андре (Mazon André; 07. 09. 1881, Париж – 13. 07. 1967, там само) – французький мовознавець, літературознавець. Проф. (1919). Дійс. чл. НТШ (1927). Чл. Польс. АН (1927), іноз. чл. АН СРСР (1928), Чехо-Словац. (1929), Болгар. (1930) АН. Закін. Сорбонну (Париж), слухав курси з чес. і укр. філології в Карловому ун-ті в Празі. Викладав франц. мову в Харків. ун-ті (1905–09). Працював у Ін-ті живих сло­­в’ян. мов (Париж, 1909–14); проф. слов’ян. філології Страсбур. ун-ту (1919–23), Колеж де Франс (Париж, 1924–51). Віце-президент Париз. ін-ту слов’янознавства (1937–39) та Міжнар. ком-ту славістів (1958–67). Співзасн. ж. «Re­­vue des Études Slaves» (1921). Наук. дослідж.: славістика, граматика рос. та чес. мов, укр. фольклор. Автор праць зі слов’ян. філології, діалектів та фольклору слов’ян Балкан. п-ова, ст. «Sur Chevtchenko» («Про Шевченка», опубл. у ж. «Europe», 1962, № 399–400). Видав працю «Le Slovo d’Igor» («Слово о полку Ігоревім», Париж, 1940), у якій заперечив датування цієї істор. пам’ятки, викликавши полеміку, під час якої проти його версії виступив М. Ґудзій. Підтримував дружні стосунки з І. Білодідом, Л. Булаховським. Разом із М. Шеррер (1965) сприяв переданню Ін-ту мовознавства АН УРСР (Київ) фотокопії рукопису граматики І. Ужевича – 1-ї відомої граматики староукр. літ. мови, написаної у Франції лат. мовою (1643, опубл. 1970).

Пр.: Morphologie des aspects du ver­­bes russe. Paris, 1908; Un maître du roman russe. Ivan Gontcharov. Paris, 1914; Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918). Paris, 1920; Grammaire de la langue tchèque. Paris, 1921; Contes slaves de la Macédoine sud-occidentale. Paris, 1923; Manuscrits parisiens d`Ivan Tourguénev. Paris, 1930; рос. мовою – Москва; Ленинград, 1931; Les études slaves // La science francaise. T. 4. Paris, 1933; Grammaire de la langue russe. Pa­­ris, 1945; Deux russes écrivains francais. Paris, 1964.

Літ.: Ляпунов Б. и др. Записка об уче­­ных трудах проф. А. Мазона // Изв. АН СССР. Отделение гуманитар. наук. 1928. № 8–10; Гудзий Н. К. Ревизия подлинности «Слова о полку Игореве» в исследовании проф. А. Мазона // Ученые зап. Моск. ун-та. 1946. Вып. 110, кн. 1; Крав­­чук Р. В. Видатні зарубіжні славісти-мовознавці // Кравчук Р. В. З історії слов’ян. мовознавства. К., 1961.

Л. І. Зязюн

Статтю оновлено: 2017