Мазоренко Дмитро Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Мазоренко Дмитро Іванович


Мазоренко Дмитро Іванович

МАЗОРЕ́НКО Дмитро Іванович (19. 08. 1941, с. Пустовійтове Глобин. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Канд. тех. н. (1971), проф. (1991), чл.-кор. НААНУ (2002). Закін. Харків. ін-т механізації та електрифікації с. госп-ва (1965), де відтоді й працює (нині тех. ун-т с. госп-ва): 1970–76 – нач. н.-д. сектору, 1976–81 – зав. каф. деталей машин і підйомно-транспорт. механізмів, 1981–91 – проректор з навч.-вихов. роботи, 1991–96 – 1-й проректор, від 1996 – ректор, від 2012 – радник ректора. Голова Асоц. працівників аграр. ВНЗів України (від 2003). Наук. дослідж. з проблем с.-г. машинобудування та землероб. механіки. Під кер-вом М. впроваджено у серійне вироб-во модерніз. циліндричні решета, їхні очисники, інтенсифікатори робочих процесів вібрац.-відцентрових зерн. сепараторів А1-БЦСМ-100, Р8-БЦСМ-50 та ін.

Пр.: Обґрунтування інженерних рішень екобезпеки (Інфологічні моделі). Х., 2008; Атлас конструкцій підйомно-транспортних машин. Ч. 1. Крани і кранові механізми: Навч. посіб. Х., 2008; Теоретична механіка: Навч. посіб. Х., 2012; Моделирование процессов вы­хода сыпучих удобрений из дозирующего окна шнекового распределительного устройства // Commission moto­rization and energetics in agriculture. 2014. Vol. 1, № 7; До 55-річчя науково-дослідної лабораторії вібраційних насіннєочисних машин // Інженерія природокористування. 2015. Вип. 2(4); усі – спів­авт.

Літ.: Дмитро Іванович Мазоренко: Біобібліогр. покажч. пр. за 1969–2011. Х., 2011.

Статтю оновлено: 2017