Кудін В’ячеслав Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кудін В’ячеслав Олександрович

КУ́ДІН В’ячеслав Олександрович (19. 02. 1925, с. Терлиця Монастирищен. р-ну, нині Черкас. обл. – 10. 12. 2018, м. Прінстон, шт. Нью-Джерсі, США) – кінознавець, філософ. Чл. НСКінУ (1959, секр. 1960–70). Д-р філос. н. (1963), проф. (1965). Респ. премія в галузі літ.-худож. критики (1979). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Владивос­тоц. пед. ін-т (РФ, 1949). Працював у Київ. ун-ті (1953–93, з перервами): від 1960 – зав. каф. етики, естетики і логіки; 1965–68 – ректор Київ. ін-ту театр. мист-ва; 1979–81 – проф. Братислав. ун-ту; у США – 1987–88 – проф. Техас. ун-ту; 1990–92 – проф. Ун-тів Беміджі та Mо­орхед (шт. Міннесота); від 1993 – гол. н. с. відділу порівнял. профес. педагогіки Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПНУ (Ки­їв). Вивчає питання естетики, теорію та розвиток сучас. кіномистецтва. Автор нарисів «Ек­ран і життя» (1967), «Кіно Радян­ської України» (1979), кн. «Чоти­ри місяці в Техасі» (1988), «Са­шко» (2004), «Цивилизация в жиз­ни планеты», «Комічний магніт жит­тя» (обидві – 2009; усі – Київ).

Пр.: Що таке мистецтво. 1960; Соціалістичний реалізм. 1961; Естетика. 1962; Типізація в художньому творі. 1964; Бесіди з естетики. 1965; Талант і світогляд митця. 1965; Естетика і твор­чі можливості людини. 1972; Естетика і творчість. 1973; Сучасна кінопанорама. 1977; Избранные произведения: В 5 т. 2009–11; Эмоции в обучении и образовании. 2012 (усі – Київ).

І. А. Зязюн

Статтю оновлено: 2019