Мазуркевич Стефан — Енциклопедія Сучасної України

Мазуркевич Стефан

МАЗУРКЕ́ВИЧ Стефан (Mazurkiewicz Stefan; 25. 09. 1888, Варшава – 19. 06. 1945, м. Гродзиськ-Мазовецький, нині Гродзис. пов. Мазовец. воєводства) – польський математик. Навч. у Краків. (1906–07), Мюнхен. (1907–09), Ґеттінґен. (1910–11) і Варшав. (1912) ун-тах, закін. Львів. ун-т (1913). За пропозицією В. Серпінського, вивчав властивості кратності точок кривих, які заповнюють квадрат; 1913 захистив доктор. дис. «Przyczynki do teoryi mno­gości» / «Обґрунтування теорії множин» й отримав ступ. д-ра філософії; 1919 пройшов габілітацію у Варшав. ун-ті. Під час рад.-польс. вій­ни 1920 – у відділі шифрування Ген. штабу, брав участь у зламі шифрів Червоної армії. Від 1920 – звичай. проф., 1927–28, 1930–31, 1937–38 – декан ф-ту, 1938–39 – проректор Варшав. ун-ту. Неодноразово бував у Львові, 1929 протягом одного триместру викладав у Львів. ун-ті. Зі Львовом пов’я­зана знаменита «Лема ККМ» – спільна стаття Б. Кнастера, К. Ку­ратовського та М. «Ein Beweis des Fixpunktsatzes für n-dimen­sionalen Simplexe», яку часто цитують у працях з матем. економіки. Під час 2-ї світ. вій­ни перебував у Варшаві, був зайнятий працею у магістраті. Після Варшав. повстання покинув місто. Наук. інтереси переважно стосувалися топології, теорії множин і теорії функцій дійс. змінної. Розв’язував проблеми і з ін. розділів математики, зокрема теорії рядів, гідродинаміки, статистики та теорії ймовірностей. Застосував теорію рядів до задач гідродинаміки, теорії аналіт. функцій та теорії ймовірностей. Співзасн. (1920) та гол. ред. ж. «Fundаmеntа mаthе­mаtiсае», засн. сер. «Математичні монографії». Дійс. чл. Польс. академії знань у Кракові (1936).

Пр.: О punktach wielokrotnych kryzy­wych wypełnających obszar płaski // Prace Mat. Fiz. 1915. Т. 28; Sur les lignes de Jordan // Fund. Math. 1920. Т. 1; Zur Theorie der Gleichgewichts figu­ren rotieren der homogener Flüssig­keiten // Math. Zeitschr. 1926. Т. 25; Sur les continus absolumentin dé composa­bles // Fund. Math. 1930. Т. 16; Über die Grundlagen der Wahrscheinlichkeits-rech­nungΙ // Monatshefte für Mathematik und Physik. 1934. Bd. 41; Sur les trans­formations continues des courbes // Fund. Math.1938. Т. 31.

Літ.: K. Kuratowski. S. Mazurkiewiczet son oeuvre scientifique // Fund. Math. 1947. Т. 34; Його ж. Pół wieku mate­matyki polskiej 1920–1970. Warszawa, 1973; B. Koszela. Udział Józefa Marcin­kiewicza, Stefana Mazurkiewicza i Hugo­na Steinhausa w osiągnięciach matematyki polskiej, zarys biografii. Matematyka przełomu XΙX i XX wieku. Katowice, 1992; R. Duda. Matematycy XΙX i XX wieku, związani z Polską. Wroclaw, 2012.

Я. Г. Притула

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Я. Г. Притула . Мазуркевич Стефан // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60441 (дата звернення: 22.04.2021)