Косяк Валерій Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Косяк Валерій Андрійович


Косяк Валерій Андрійович

КО́СЯК Валерій Андрійович (20. 05. 1940, с. Кекине Хотин., нині Сум. р-ну Сум. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2007), проф. (2008). Закін. Харків. пед. ін-т (1970). Працював 1967–81 викл. фіз. ви­ховання у Сум. філіалі Харків. політех. ін-ту; у Сум. пед. ун-ті: від 2007 – зав. каф. спорт.-гу­манітар. дисциплін, економіки та туризму. Наук. дослідження: філос.-антроп. і культурол. вивчен­ня аспектів проблеми людини, філософія культури, естетика. Зробив філос.-антроп. аналіз «моделей культур. людини» за істор. епохами.

Пр.: Телесность в контексте красоты и спорта. К., 1996; Эпистемология че­ловеческой телесности. С., 2002; Універсум ритму. С., 2008; Людина та її тілесність у різних формах культури. С., 2010.

Статтю оновлено: 2014