Майданевич Петро Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Майданевич Петро Миколайович


Майданевич Петро  Миколайович

МАЙДАНЕ́ВИЧ Петро Миколайович (27. 01. 1957, с. Маркуші Хмільн. р-ну Вінн. обл.) – економіст. Батько Ю. Майданевич. Д-р екон. н. (2012). Закін. Житомир. с.-г. ін-т (1983). Від 1975 працював на підпр-вах АПК; від 1999 – у Пд. філії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. агротехнол. ун-т» (Сімферополь); від 2014 – проф. каф. обліку і аудиту Харків. тех. ун-ту с. госп-ва. Наук. дослідження: проблеми розвитку підпр-в аграр. сфери, питання вдосконалення обліку і контролю в них та підвищення їхньої інвестиц. привабливості.

Пр.: Шляхи вирішення проблеми інве­стування в Україну // Вісн. Житомир. технол. ун-ту. Сер. Екон. науки. Ж., 2008. № 4 (46); Роль обліку і звітності у сучасному екологічному управлінні // Облік і фінанси АПК. 2009. № 2; Потенційні можливості розвитку аграрного виробництва в умовах обмежених інвестиційних ресурсів // Наук. вісн. Львів. лісотех. ун-ту України. 2011. Вип. 21; Методологічні засади інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору // Система нац. менеджменту в контексті інтеграц. виміру. С., 2014.

Статтю оновлено: 2017