Майданник Віталій Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Майданник Віталій Григорович


Майданник Віталій Григорович

МАЙДА́ННИК Віталій Григорович (02. 01. 1957, Київщина) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1989), проф. (1991), акад. НАМНУ (2010). Держ. премія України в галузі н. і т. (2009). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2016). Закін. Київ. мед. ін-т (1980), де відтоді й працює (нині Нац. мед. ун-т): від 1990 – зав. каф. педіатрії № 4, водночас 1994–2000 – проректор з лікув. роботи, 2005–10 – декан мед. ф-ту № 3. Віце-президент Асоц. педіатрів України (від 2005). Гол. ред. «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства та гінекології» (від 1996). Наук. дослідження: дит. нефрологія, клін. імунологія, кардіоревматологія, пульмонологія; вплив наслідків аварії ЧАЕС на стан здо­­ров’я дітей; історія педіатрії. Визначив особливості вегетатив. і гормонал. гомеостазу, варіативності серц. ритму й артеріал. тиску, порушень центр., мозк. і периферич. гемодинаміки та мікроциркуляції у дітей з різними клін. формами вегетатив. дисфункцій. Запропонував класифікацію вегетатив. дисфункцій. Встановив провідну роль струк­­турно-функціон. порушень мем­­бран і біоенергетики імунокомпетент. клітин у формуванні імунодефіциту при пієлонефриті; роль фібронектину, простагландинів, імун. комплексів при мікробно-запал. ураженнях паренхіми нирок. Брав участь у розробленні електрон. стетофонендо­скопа для оптимізації діагностики захворювань органів ди­­хан­ня у дітей.

Пр.: Пропедевтична педіатрія: Підруч. К., 1999 (спів­авт.); Основы нефрологии детского возраста. К., 2002 (спів­авт.); Гломерулярные болезни почек у детей. К., 2002; Педиатрия: Учеб. Х., 2002; Справочник современных лекар­ственных средств. Х., 2005; Рахит у детей: современные аспекты. Нежин, 2006; Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків. К., 2007 (спів­авт.); Заболевания гепатобилиарной системы у детей. К., 2009 (спів­авт.); Болезни органов пищеварения у детей. К., 2010; Антибиотико-ассоциированная диарея у детей. К., 2011; Гель­­минтозы у детей. К., 2012 (спів­авт.); Вегетативні дисфункції у дітей. С., 2014 (спів­авт.); Болезнь Кавасаки в детском возрасте. К., 2015 (спів­авт.); Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність. К., 2017 (спів­авт.); Бронхіальна астма у дітей. С., 2017 (спів­авт.); Чернов В. Е.: Биография и судьба. К., 2017.

Літ.: Майданник Віталій Григорович: (до 50-річчя від дня народж.) // ПАГ. 2007. № 1; Майданник Віталій Григорович (До 60-річчя від дня народження) // Міжнар. журн. педіатрії, акушерства та гінекології. 2017. Т. 11, № 1; Віталій Григорович Майданник (до 60-річчя від дня народження) // Наука і практика. 2017. № 1.

Статтю оновлено: 2017