Майданник Олена Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Майданник Олена Олексіївна

МАЙДА́ННИК Олена Олексіївна (16. 02. 1964, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (2008), проф. (2011). Закін. Київ. ун-т (1987). Від 1994 працювала у Нац. пед. ун-ті; від 2004 – проф. каф. конституц., адм. і фінанс. права, від 2007 – проф. каф. конституц. права та правознавства Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України; від 2012 – зав. каф. теорії, історії, держави і права та конституц.-правових дисциплін, від 2016 – проф. каф. конституц., адм. та госп. права Академії праці, соц. відносин і туризму (усі – Київ). Наук. дослідження: проблеми конституц.-правової відповідальності, правовий статус особи, орг-ція і функціонування держ. влади в Україні, парламент. право, теорія та практика контрол. функції парламенту України, місц. самоврядування.

Пр.: Парламентський контроль в Украї­­ні. К., 2004; Питання теорії функцій парламенту України // Вісн. Конституц. Суду України. 2006. № 1; Повноваження та форми діяльності народного депутата України у сфері парламентського кон­­тролю (теоретичний аспект) // ПрУ. 2007. № 8; Конституційне право України: Навч. посіб. К., 2011; Контрольна функція парламенту України: теорія та практика реалізації. Ч. 1. К., 2014; Конституційно-правовий імунітет народного депутата України: проблеми та перспективи // Юрид. Україна. 2015. № 4–5; Конституція України – правова основа життєдіяльності суспільства і держави // Там само. 2016. № 3–4.

В. І. Курило

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
В. І. Курило . Майданник Олена Олексіївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60493 (дата звернення: 20.04.2021)