Майданюк Ірина Зиновіївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Майданюк Ірина Зиновіївна


Майданюк Ірина Зиновіївна

МАЙДАНЮ́К Ірина Зиновіївна (17. 09. 1970, Тернопіль) – філософ, культуролог. Д-р філос. н. (2012). Закін. Терноп. пед. ін-т (1992). Учителювала; 1994–2008 – у Терноп. мед. ун-ті: доц. каф. сусп. дисциплін; 2011–12 – зав. наук. відділу, зав. каф. сусп. і політ. дисциплін Київ. ун-ту упр. та підприємництва; від 2012 – проф., від 2013 – зав. каф. культурології Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (Київ). Наук. дослідження: історія філософії права в Україні; проблеми свободи, справедливості, рівності, волі, правди, права і закону; формування гармонійно розвиненої особистості засобами культурно-просвітн. діяльності.

Пр.: Концептуальні засади природного права в історії філософії України (від джерел до професійної філософії). К., 2011; Історія української культури: Навч. посіб. К., 2014; Культура і просвіта в системі вищої освіти // Сб. науч. тр. SWord. Иваново. 2014. Вып. 1, т. 13; Эстетическое воспитание как залог преодоления дегуманизации // Актуал. исследования гуманитар., естествен., обществен. наук: Сб. науч. тр. Новосибирск, 2014.

Статтю оновлено: 2017