Мак Василь Тимофійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Мак Василь Тимофійович

МАК Василь Тимофійович (25. 01. 1949, м. Кам’янець-Подільський, нині Хмельн. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1997), проф. (1997). Закін. Одес. ун-т (1972), де 1984–2008 й працював: від 1997 – проф. каф. експерим. фізики, 2003–08 – зав. каф. менеджменту та матем. моделювання ринк. процесів. 1975–84 – у Хмельн. технол. ін-ті побут. обслуговування. Від 2008 – у Німеччині. Осн. напрями наук. дослідж.: взаємодія ядер. частинок з напівпровідник. матеріалами, прилади на їхній основі. Визначив явище твердофаз. перекристалізації при g-опроміненні малими дозами; встановив роль іонного зв’язку в протіканні радіац.-стимульов. процесів; розробив методи модифікації параметрів і підвищення якості та надійності напівпровідник. діодів і транзи­сторів.

Пр.: Твердофазная перекристаллизация пленок CdS при g-облучении // ФТТ. 1989. Т. 31, вып. 9 (спів­авт.); Исследование радиационно-стимулированной диффузии фосфора в кремнии // ЖТФ. 1993. Т. 63, вып. 3; Зависимость темновой проводимости CdS монокристаллов от энергии облучающих элек­тронов // ФТП. 1996. Т. 30, вып. 2; Термо­стимульовані явища в окисних плівках на алюмінії // УФЖ. 2002. Т. 47, вип. 10; Некоторые вопросы оптимизации гос­тиничного обслуживания // Ринк. економіка: сучасна теорія і практика упр.: Зб. наук. пр. О., 2003. Т. 6, вип. 7; Effect of potassium nitrate treatment on the adsorption properties of silica glasses // J. Non-Crystalline Solids. 2004. Vol. 345–346.

І. А. Ломачинська

Статтю оновлено: 2017