Макаревич Марія Флоріанівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Макаревич Марія  Флоріанівна

МАКАРЕ́ВИЧ Марія Флоріанівна (21. 11(04. 12). 1906, с. Мошни Черкас. пов. Київ. губ., нині Черкас. р-ну Черкас. обл. – 24. 02. 1989, Київ) – ботанік. Дружина Олександра, мати Андрія та Ва­дима Топачевських. Д-р біол. н. (1964). Закін. Київ. ІНО (1930). Відтоді працювала у Києві: в гео­ботан. кабінеті Укр. НДІ торф. пром-сті, Укр. НДІ агроґрунто­знавства та хімізації с. госп-ва; 1936–88 – в Ін-ті ботаніки АН УРСР: ст. н. с., консультант. Наук. дослідж.: флорист., еколого-це­нотичні та критико-системат. особливості лишайників, зокрема Укр. Карпат, Далекого Сходу. Обґрунтувала закономірності розташування лишайників у рос­лин. угрупованнях, особливості лишайників певних екол.-геогр. груп у різних рослинно-висот. поясах. Відіграла важливу роль у визнанні зонал. підходу в класифікації ареалів лишайників (зонал. геогр. аналізу ліхено­флор). Описала 13 таксонів (6 видів, 7 різновидів та форм) і запропонувала 32 комбінації нових назв лишайників (8 видових та 24 внутрішньовидових таксонів). Спільно з О. Топачевським уклала «Короткий визначник прі­сноводних водоростей УРСР» (К., 1955). Брала участь в укладанні вид. «Флора лишайників України» (К., 1956, т. 1), «Опре­де­литель лишайников СССР» (Ле­­нинград, 1971). На честь М. названо вид Lichenodiplisiella maka­revichiae.

Пр.: Лишайники, зібрані в Радянських Східних Карпатах в 1940 р. // БЖ. 1947. Т. 4, № 1/2; Нові і цікаві для Української РСР лишайники, зібрані в Закарпатській області // Там само. 1950. Т. 7, № 1; Аналіз ліхенофлори Українських Карпат. К., 1963; Пертузарии Украинских Карпат // Новости систематики низших растений. Ленинград, 1968; Melaspilea sudzuhensis Mak. – новий вид лишайника з Далекого Сходу // УБОЖ. 1976. Т. 33, № 1; Атлас географического распространения ли­шайников в Украинских Карпатах. К., 1982.

Літ.: Вассер С. П., Навроцька І. Л., Кондратюк С. Я. Внесок Марії Флоріанівни Макаревич у розвиток ліхенології // УБОЖ. 1990. Т. 47, № 1; Блюм О., Вассер С. Її стежка у царині Флори (До 100-річчя від дня народж. М. Ф. Макаревич) // Вісн. НАНУ. 2006. № 11; Кондратюк С. Я. Основа епохи розквіту географічного аналізу ліхенофлор (До 100-річчя від дня народж. М. Ф. Макаревич) // УБОЖ. 2007. Т. 64, № 1; Марія Флоріанівна Макаревич: До 100-річчя від дня народж. К., 2008.

С. Я. Кондратюк

Статтю оновлено: 2017