Макаревич Юліуш — Енциклопедія Сучасної України

Макаревич Юліуш

МАКАРЕ́ВИЧ Юліуш (Makarewicz Juliusz; 05. 05. 1872, м. Самбір, нині Львів. обл. – 20. 04. 1955, Львів) – польський правознавець, криміналіст. Дійс. чл. НТШ (1920), Амер. АН у Бос­тоні (1933), Польс. академії знань (1938), почес. д-р Львів. ун-ту (1938). Навч. у г-зіях м. Тарнув (Польща) і Кракова, 1894 закін. Яґеллон. ун-т у Кракові зі ступ. д-ра права. Працював у Крайовому суді Кракова, продовжував навч. в ун-тах м. Галле (Німеччина), Берліна та Парижа. 1897 захистив габілітац. дис. і отримав звання доц. австрій. кримінал. права. Від 1904 – на­д­звич. проф. каф. кримінал. права Яґеллон. ун-ту; від 1907 – звич. проф. однойм. каф., водночас 1909–10 і 1919–20 – декан ф-ту кримінал. права й адміністрації, 1923–24 – ректор Львів. ун-ту. 1919 увійшов до Кодифікац. комісії Польщі. Став осн. розробником Кримінал. кодексу Польщі 1932 (відомий як «Кодекс М.»), високо оціненого фахівцями з європ. країн. 1925–35 обирався сенатором парламенту Польщі від християн. демократів, був віце-головою Правової комісії сенату. Після вступу рад. військ 1939 позбавлений права викладати в ун-ті. Під час нім. окупації 1941–44 нелегально читав лекції у таєм. польс. Львів. ун-ті. У січні 1945 заарешт. органами НКВС, утримувався у концтаборі в м. Краснодон (нині Сорокине Луган. обл.). Звільнений після звернення польс. наук. громадськості та уряду, однак відмовився виїхати до Польщі й 1947 повернувся на посаду проф. каф. кримінал. права і процесу Львів. ун-ту. Наук. дослідження: історія та філософія права, кримінал. (карне) право і процес.

Пр.: Das Wesen des Verbrechens. Wiedeń, 1896; Prawo karne ogólne. Kra­ków, 1914; Polskie prawo karne. Część ogólna. Lwów; Warszawa, 1919; Zbrod­nia i kara. Lwów, 1922; Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Lwów; Warszawa, 1924; Kodeks karny z komentarzem. Lwów, 1938; Roz­wój instytucji usiłowania w prawie karnym, Lwów, 1941; Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe. Lublin, 2009; Prace rozpro­szone publikowane w latach 1895–1901. Lublin, 2010; Prace rozproszone publiko­wane w latach 1902–1913. Lublin, 2012.

Літ.: J. Warylewski. Juliusz Makarewicz – uczony, kodyfikator, polityk (1872–1955) // Palestra. Warszawa, 1999. № 5–6; A. Zoll. Juliusz Makarewicz (1872–1955) // Uniwer­sytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji. Kraków, 2000; A. Red­zik. Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło // Prawo karne w poglądach Profe­sora Juliusza Makarewicza. Lublin, 2005.

Л. О. Зашкільняк

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Л. О. Зашкільняк . Макаревич Юліуш // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60592 (дата звернення: 20.04.2021)