Макаренко Петро Савелійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Макаренко Петро  Савелійович

МАКА́РЕНКО Петро Савелійович (13. 01. 1930, с. Перелюб, нині Корюків. р-ну Черніг. обл. – 06. 03. 2015, Він­ниця) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1993), проф. (1999). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1957). Працював агрономом у Черніг. обл. Від 1961 – на Козаровиц. (згодом Київ.) станції луківництва: 1964–68 – дир., 1969–70 – заст. дир. з наук. роботи і зав. відділу луківництва; 1970–73 – ст. н. с. Гол. упр. с.-г. н. Мін-ва с. госп-ва України (Київ). Від 1973 – в Ін-ті кормів УААН (Він­­ниця): 1973–79 – зав. відділу лукопасовищ. госп-ва, 1979–99 – зав. лаб. сіножатей і пасовищ, 2002–03 – гол. н. с. У 2003–15 – проф. каф. кормовиробництва, луківництва і с.-г. меліорації Вінн. аграр. ун-ту. Наук. дослідж. у галузі кормовиробництва. Розробив енергоощадні природоохоронні технології створення та використання високопродуктив. сіножатей, наук. основи конструювання штуч. агрофітоценозів. Співукладач «Довідника з кормовиробництва» (К., 1974).

Пр.: Кормові угіддя та їх ефективність. К., 1970; Культурні пасовища. К., 1988; Створення кормових угідь на схилових землях. К., 1991 (спів­авт.); Вплив сидеральних добрив і режимів використання злакових і бобово-злакових травостоїв на продуктивність і якість корму культурних пасовищ // Зб. наук. пр. Вінн. аграр. ун-ту. 2001. Вип. 9 (спів­авт.); Вплив багаторічних бобових трав та інокуляції на формування бобово-злакових агрофітоценозів // Корми і кормовиробництво. В., 2006. Вип. 57 (спів­авт.).

Літ.: П. С. Макаренку – 75 // ВАН. 2005. № 1; Професор Петро Савелійович Макаренко: Біобібліогр. покажч. пр. за 1958–2008 рр. В., 2010.

А. М. Подолинний

Стаття оновлена: 2017