Макаров Володимир Леонідович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Макаров Володимир Леонідович

МАКА́РОВ Володимир Леонідович (11. 08. 1941, м. Воронеж, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1976), проф. (1977), акад. НАНУ (2009). Держ. премія України у галузі н. і т. (2012), премії ім. М. Крилова (2007) та ім. М. Боголюбова (2011) НАНУ. Засл. діяч н. і т. України (2017). Закін. Київ. ун-т (1963), де 1965–98 й працював: від 1976 – проф., 1981–98 – зав. каф. чисел. методів матем. фізики. Від 1998 – в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 1999 – зав. відділу обчислюв. математики; водночас 2002–11 – засн. і зав. каф. приклад. математики Нац. авіац. ун-ту (Київ). Осн. напрями наук. дослідж.: різницеві схеми, операторне інтерполювання, крайові задачі для диференціально-оператор. рівнянь, чисельно-аналіт. методи розв’язування неліній. задач на власні значення. Уперше ввів і дослідив клас різницевих схем з точними та явними спектрами, заклав (разом із О. Самарським) основи теорії точних компакт. й усічених довіл. порядку точності різницевих схем для звичай. неліній. диференціал. рівнянь і розвинув (спільно з О. Са­марським та Р. Лазоровим) теорію різницевих схем для рівнянь із частин. похідними з узагальненими розв’язками; побудував (у співавторстві з В. Хлобистовим) основи теорії полі­номіал. інтерполювання неліній. операторів у гільбертових та векторних з різними типами інтерполяцій. умов просторах; розробив (спільно з І. Гаврилюком) новий метод наближення розв’язків задачі Коші для диференціал. рівнянь першого порядку з необмеженими оператор. коефіцієнтами, який має суперекспоненціал. швидкість збіжності; запропонував функціонально-дискрет. метод для розв’язування задач Штурма–Ліувілля, швидкість збіж­ності якого зростає зі зростанням порядкового номера відповід. власного значення і котрий може бути застосований до оператор. рівнянь заг. вигляду, а в деяких конкрет. випадках довів його суперекспоненціал. збіжність.

Пр.: Математическое обеспечение сложного эксперимента: В 5 т. К., 1982. Т. 1. Обработка измерений при исследовании; 1983. Т. 2. Математические модели при измерении; 1985. Т. 3. Основы теории математического моделирования сложных радиотехнических систем; 1986. Т. 4. При­бли­жен­ные методы решения задач математического моделирования сложных радиотехнических систем; 1990. Т. 5. Проблемы построения математического и программного обеспечения изме­рительно-вычислительных комплексов (спів­авт.); Разностные схемы для диф­ференциальных уравнений с обобщен­ными решениями. Москва, 1987 (спів­авт.); Методи обчислень: Підруч. В 2 ч. К., 1995; Основы теории полиномиального операторного интерполирования. К., 1998 (спів­авт.); Операторное интерполирование. К., 2000 (спів­авт.); Збірник задач з методів обчислень. К., 2002 (спів­авт.); Сильно позитивные операторы и численные алгоритмы без насыщения точности. К., 2004 (спів­авт.); Evolutional Problems of the Contained Fluid. К., 2006 (спів­авт.); Me­thods of operator interpolation: Пр. Ін-ту математики НАНУ. 2010. Т. 89 (спів­авт.); Exponentially Convergent Algori­thms for Abstract Differential Equations, Frontiers in Mathematics. Basel, 2011 (спів­авт.); Exact and Truncated Differen­ce Schemes for Boundary Value ODEs. Basel, 2011 (спів­авт.); FD-Method for solving the Sturm-Liouville problem with potential that is the derivative of a fun­ction of bounded variation // J. Comp. Appl. Math. 2014. Vol. 2(116) (спів­авт.).

Літ.: 70-річчя академіка НАН України В. Л. Макарова // Вісн. НАНУ. 2011. № 8; Володимир Леонідович Макаров (до 70-річчя від дня народження) // УМЖ. 2011. Т. 63, № 8.

В. І. Горбачук

Статтю оновлено: 2017