Макарчук Володимир Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Макарчук Володимир Степанович

МАКАРЧУ́К Володимир Степанович (03. 04. 1960, м. Миколаїв Львів. обл.) – історик, правознавець. Син С. Ма­карчука. Канд. істор. (1987), д-р юрид. (2007) н., проф. (2010). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Закін. Львів. ун-т (1982). Відтоді працював у Львів. зоовет. ін-ті; від 1996 – у Львів. ун-ті внутр. справ: 2006–07 – нач. ф-ту екон. безпеки, 2007–10 – нач. ф-ту з підготовки слідчих; від 2011 – заст. дир. Ін-ту права і психології та зав. каф. історії держави і права Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Наук. дослідження: еволюція міжнар. права у 19–21 ст., формування та юрид. (міжнар.-правове) закріплення кордонів України, історія криміналістики.

Пр.: Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939–1945 рр.). К., 2004; Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової вій­ни (1939–1945 рр.): Історико-правове дослідження. К., 2007; Судові процеси та позасудове переслідуван­ня москвофілів в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст. – 1910-ті рр.) // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarzadania Uniwersytetu Kaziemierza Wiel­kiego w Bydgosczy. Edycia Bydgosko-Lwowska Prawo – Samorzad Terytorial­ny – Ekonomia. Bydgoszcz, 2016; Історичний досвід державно-правового регулювання виробництва, збуту та споживання алкоголю (ІІ тис. до н. н. – поч. ХХІ ст.). Л., 2016 (спів­авт.).

С. С. Сливка

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
С. С. Сливка . Макарчук Володимир Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60707 (дата звернення: 20.04.2021)