Кострицький Валерій Всеволодович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кострицький Валерій Всеволодович


Кострицький Валерій Всеволодович

КОСТРИ́ЦЬКИЙ Валерій Всеволодович (01. 06. 1949, Київ) – фахівець у галузі механіки деформованого твердого тіла. Д-р тех. н. (1992), проф. (1995). Засл. діяч н. і т. України (2007). Засл. діяч н. і т. України (2015). Держ. премія України в галузі н. і т. (2014). Закін. Київ. політех. ін-т (1974), де відтоді й працював на каф. опору матеріалів. Від 1995 – проф., 1996–2011 – зав. каф. елек­тромех. систем, водночас 2003–11 – проректор з наук. роботи Київ. ун-ту технологій та дизайну. Наук. дослідж: структурна мікромеханіка плівок, полімерні та буд. композити, мате­ріали для легкої та хім. пром-стей, наноматеріали. Запропонував су­часні неруйнівні експерим. ме­тоди та випробув. установки для дослідж. властивостей аморфно­кристаліч. полімерів, а також но­ві підходи з проектування до­рож. бітумно-полімер. покриттів із за­с­тосуванням гео­текстилю; роз­робив та впровадив у вироб-во кавітац. установку для одержан­ня бітумно-полімер. емульсій.

Пр.: Теорія електропривода і електричні машини: Навч. посіб. 2004; Елек­тромеханічні системи автоматизації та електропривод (теорія і практика): Навч. посіб. 2008; Колекторні машини постій­ного струму. Теорія та проектування: Навч. посіб. 2010 (усі – Київ, спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016