Максименко Юрій Борисович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Максименко Юрій Борисович


Максименко Юрій  Борисович

МАКСИ́МЕНКО Юрій Борисович (14. 01. 1949, с. Болотниця Талалаїв. р-ну Черніг. обл.) – психолог. Д-р психол. н. (1995), проф. (1996). Закін. Київ. пед. ін-т (1972). Працював інспектором відділу спец. шкіл Мін-ва освіти Молд. РСР (1975–86); пров. н. с. НДІ педагогіки та психології (Кишинів, 1986–92); зав. каф. психології Донец. ін-ту післядиплом. освіти інж.-пед. працівників (1992–98); ректором Донец. ін-ту психології та підприємництва (1998–2005); від 2005 – проф. каф. заг. та диференц. психології, во­дночас 2005–14 – декан худож.-графіч. ф-ту Пд.-укр. пед. ун-ту (Одеса). Наук. дослідження: психол.-пед. забезпечення діяльності особистості, теор. обґрунтування психодіагност. процедур, оці­нювання їхнього значення у діяльності психолога.

Пр.: Функциональные ассиметрии мозга у человека. Д., 1998; Теория ве­роятности и методы математической статистики для психологов. Д., 2000 (спів­авт.); Эксперимент: теория и прак­тика. Д., 2005; К проблеме исследования когнитивных и эмоциональных компонентов в структуре психического образа // Наука і освіта. 2011. № 3; Психосемантика цвета в психологической диагностике. О.; Д., 2014.

Літ.: До 60-річчя Максименка Юрія Борисовича // Психологія і сусп-во. 2009. № 1.

Статтю оновлено: 2017