Маланчук Владислав Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Маланчук Владислав Олександрович

МАЛАНЧУ́К Владислав Олександрович (14. 06. 1949, Херсон) – лікар-стоматолог. Д-р мед. н. (1994), проф. (2001), чл.-кор. НАМНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (2004). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2000). Навч. у Крим. мед. ін-ті (Сімферополь, 1966–67), закін. Одес. мед. ін-т (1971). Працював лікарем. У 1976–78 та від 1981 – у Нац. мед. ун-ті (Київ): від 1995 – зав. каф. хірург. стоматології і щелепно-лицевої хірургії; водночас 2002–05 – зав. відділу з питань охорони здо­­ров’я, фіз. культури, сім’ї, молоді та туризму упр. з гуманіт. політики Гол. упр. внутр. політики Адміністрації Президента України. Гол. хірург-стоматолог МОЗ України (2002–07). Засн. та президент Укр. асоц. черепно-щелепно-лицевих хірургів (від 1996). Наук. дослідж.: травматологія, реконструкт.-відновна і пластична хірургія, дентал. імплантація, онкологія щелепно-лицевої та черепно-щелепно-лицевої ділянки. Відкрив гетерогенність фібробластів кістк. мозку людини, проекцію скронево-нижньощелеп. суглоба на райдужну оболонку ока. За участі М. в Україні започатковано дентал. імплантацію, черепно-лицеві операції при травмах обличчя і черепа, екстра- чи інтракраніально розташ. доброякіс. пухлинах; мікрохірург. операції на обличчі; біол. та біомех. підхід і комп’ютерне планування в реконструкт.-віднов. хірургії обличчя.

Пр.: Методы восстановления ветви нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава // Журн. практ. врача. 1997. № 3; Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология в Украине // УМЧ. 1998. № 1(3); Озоно-кислородная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. К., 2004 (співавт.); Концепция немедленной (иммедиантной) имплантации и ее клиническое применение: Учеб. пособ. Баку, 2006 (співавт.); Доброякісні пухлини та пухлиноподібні ураження щелепно-лицевої ділянки та шиї: Навч. посіб. К., 2008 (співавт.); Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: Підруч. у 2 т. К., 2011 (співавт.); Травматичні пошкодження орбіти і сльозовивідних шляхів. Біла Церква, 2014 (співавт.); Мои воссозданные лица: размышления и воспоминания хирурга. К., 2015 (спів­авт.).

Літ.: Григор’єв Ю. Професор Влади­слав Маланчук: від хірургічних досягнень – до участі в державних реформах // Мист-во лікування. 2004. № 2.

Ф. Ф. Возний

Статтю оновлено: 2017