Малєєв Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Малєєв Володимир Петрович

МАЛЄ́ЄВ Володимир Петрович (11(23). 02. 1894, Харків – 21. 12. 1941, похов. побл. с-ща Подборов’є Ленінгр. обл.) – ботанік. Д-р біол. н. (1937), проф. (1940). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Харків. ун-т (1917). Працював 1918–19 у навч. закладах Харкова та м. Сочі (РФ); 1921–26 – викл. Політехнікуму, співроб. Музею краєзнавства в м. Сухумі (Грузія); 1925–26 – н. с. Сухум. відділ. Всесоюз. ін-ту приклад. ботаніки; 1926–30 – н. с., зав. відділу ботаніки Нікіт. ботан. саду в Криму; 1931–34 – співроб. Гербарію Всесоюз. ін-ту рослинництва; 1934–41 – зав. сектору рослинності гір. країн Ботан. ін-ту АН СРСР (обидва – Ленінград, нині С.-Пе­тербург). Вивчав флору Криму і Кавказу, питання акліматизації та дендрології. Обґрунтував доцільність виділення Евксин. провінції Середземномор. обл., до якої відніс причорномор. країни, показав їхні флорогенет. зв’язки.

Пр.: Флора Крыма // Топография Главного ботан. сада. Ленинград, 1927. Т. 1; К вопросу о реликтовом эндемизме крымской флоры // Зап. Гос. Никитского ботан. сада. 1930. Т. 11, вып. 2; Теоретические основы акклиматизации. Ленинград, 1933; Растительность Причерноморских стран (Эвксинской провинции Средиземноморья), ее про­исхождение и связи. Москва; Ленинград, 1937; Основные этапы развития растительности Средиземноморья и горных областей юга СССР (Кавказа и Крыма) в четвертичный период // Тр. Гос. Никитского ботан. сада. 1948. Т. 35, вып. 1–2.

Літ.: Шевера М. В., Єна Н. В. Володимир Петрович Малєєв // УБОЖ. 2014. № 1.

Статтю оновлено: 2017
Цитувати статтю
І. С. Саркіна . Малєєв Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=61148 (дата звернення: 28.02.2021).